Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và lãnh đạo các Sở, ngành giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu, cử tri quan tâm

Thứ Sáu, 08/12/2017, 14:55 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu, cử tri quan tâm

BHG - Giải trình làm rõ nội dung về việc giảm trừ biên chế như Dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2018, chưa hợp lý, nhất là đối với cấp huyện, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cho rằng: Theo Nghị quyết số 39 ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; năm 2015, tổng số công chức của UBND các huyện, thành phố được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 186 ngày 7.7.2015 là 1.077 biên chế. Trong đó, mỗi huyện cũng giảm trừ đồng đều 2 biên chế so với năm 2014 và số biên chế phê duyệt cho mỗi huyện không giống nhau. Tính đến thời điểm hiện nay, có 5 huyện chưa giảm được chỉ tiêu nào so với Nghị quyết số 186 gồm Mèo Vạc, Bắc Mê, Quang Bình, Hoàng Su Phì và Xín Mần. Nếu năm 2018 giảm đồng đều như đề xuất của UBND tỉnh, huyện giảm nhiều nhất là Yên Minh với mức 5,26%, Vị Xuyên giảm 4,67%, thành phố Hà Giang giảm 4,21%, Bắc Quang giảm 3,92%... Như vậy, chưa có đơn vị nào đạt mục tiêu giảm ít nhất 10% so với biên chế được giao năm 2015.

Quan điểm của tỉnh, đến năm 2021, tất cả các cơ quan, đơn vị đều phải giảm ít nhất 10% số biên chế được giao năm 2015. UBND tỉnh sẽ giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, rà soát, đánh giá trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định để có sự điều chỉnh, cân đối hài hòa biên chế giữa các cơ quan, đơn vị.

Giải trình, làm rõ việc bố trí vốn kế hoạch trung hạn đối với các dự án hoàn thành, chưa được xác định theo tiêu chí cụ thể, dẫn đến chưa thực sự đảm bảo tính công bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cho biết nguyên nhân do kế hoạch vốn đầu tư trung hạn, nguồn vốn trong cân đối ngân sách, giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh bị cắt giảm 1.151.362 triệu đồng (gần bằng 30% so với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 được HĐND tỉnh phê chuẩn ngày 11.12.2016). Cùng với việc cắt giảm vốn, hàng năm tỉnh phải cân đối bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, trả nợ nguồn vốn vay tín dụng nên gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, việc bố trí vốn cho từng dự án, công trình phải ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, các công trình có ứng vốn để thu hồi hoàn ứng vốn và một số dự án dở dang nhưng cần thiết, tác động đến phát triển KT - XH… nên tỷ lệ bố trí vốn cho từng dự án, công trình có khác nhau. UBND sẽ tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành phố bố trí lồng ghép các nguồn vốn được tỉnh cấp, thanh toán dứt điểm các dự án hoàn thành quyết toán, hoàn thành chưa quyết toán, chuyển tiếp…

HOÀNG NGỌC (Lược ghi)

 

Giám đốc sở Văn hóa TT& DL trả lời về việc đưa ra các giải pháp để đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Trả lời câu hỏi chất vất của đại biểu HĐND tỉnh Phạm Thị Hồng Yên về việc đưa ra các giải pháp trong thời gian tới để góp phần đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn? Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Văn hóa TT&DL trả lời: Năm 2017, ngành Văn hóa TT&DL đã tham mưu cho tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong quản lý, khai thác phát triển du lịch giữa các ngành, các cấp chính quyền địa phương trong tỉnh; hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch khu du lịch quốc gia Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2025, định hướng 2030; phối hợp với trường Đại học Funbright lập đề án tái cơ cấu ngành du lịch của tỉnh. Cùng với đó, ngành cũng tích cực phối hợp với Hiệp hội du lịch Việt Nam tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và các sự kiện về du lịch trong nước và quốc tế; tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, đảm bảo không để xảy ra hiện tượng chèo kéo, chèn ép, tăng giá dịch vụ… Qua đó, đã góp phần thu hút khách du lịch đến với Hà Giang năm 2017 đạt trên 1 triệu khách, tăng 20% so với năm 2016. Đối với nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về phát triển du lịch; cơ cấu lại ngành du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững; tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch; đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng tiềm năng du lịch của tỉnh; tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp và cộng đồng tham gia các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch, dịch vụ…

TIẾN LÂM (lược ghi)

Đến năm 2020 công chức cấp xã có trình độ chuyên môn đại học trở lên sẽ cơ bản được sắp xếp vị trí việc làm, xếp lương theo chuyên ngành đào tạo

dc Tuan Noi Vu.JPG
 

Trả lời câu hỏi của đại biểu HĐND tỉnh Hoàng Văn Kiên, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Hoàng Su Phì về thực tế hiện nay công chức cấp xã có trình độ chuyên môn đại học trở lên chưa được sắp xếp vị trí việc làm, xếp lương theo chuyên ngành đào tạo. Đồng chí Bùi Văn Tuân, Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng: Từ trước năm 2010, do trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh có nhiều hạn chế, nhất là về chuyên môn, năng lực công tác. Vì vậy, các huyện, thành phố đã cử đi đào tạo (chủ yếu là tại chức) với các chuyên ngành khác nhau để nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã; khi học xong một số cán bộ này được các huyện, thành phố luân chuyển, điều động làm công việc khác. Từ thực tế trên, Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo chung toàn tỉnh về việc quản lý cán bộ, công chức viên chức đi học tập nâng cao trình độ phải gắn với vị trí việc làm. Tháng 3.2016, Sở Nội vụ đề nghị các huyện, thành phố rà soát, thống kê các trường hợp được đi đào tạo chuyên môn nhưng không phù hợp với vị trí việc làm và báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện việc luân chuyển, điều động hoặc đào tạo lại đối với các trường hợp đã tốt nghiệp hoặc đang học ngành chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm.

Cùng đó, Sở Nội vụ tham mưu ban hành Quyết định của UBND tỉnh quy định ngành nghề đào tạo đối với từng chức danh công chức cấp xã (đang lấy ý kiến các ngành và UBND các huyện, thành phố; dự kiến trình UBND tỉnh trong quý I.2018). Trên cơ sở đó, các huyện, thành phố rà soát những trường hợp có chuyên môn chưa phù hợp với vị trí việc làm để thực hiện luân chuyển và xếp lương theo trình độ đào tạo…  

                                                HOÀNG NGỌC (Lược ghi)

Giám đốc sở Y tế trả lời về trách nhiệm và tham mưu cho cấp trên để đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật xử lý rác thải tại các Bệnh viện, Phòng khám Đa khoa khu vực và Trạm y tế xã

dc Thuan GD Y Te.JPG
 

Hiện nay, các bệnh viện đều thực hiện xử lý chất thải rắn y tế theo đúng quy định, 07/16 bệnh viện đã chuyển đổi sang xử lý chất thải y tế rắn bằng công nghệ không đốt (khử khuẩn bằng hơi ẩm kết hợp nghiền cắt hoặc khử khuẩn bằng vi sóng kết hợp nghiền cắt) trong đó có Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 06 bệnh viện xử lý bằng công nghệ lò đốt hai buồng (sơ cấp và thứ cấp), 03 bệnh viện gồm: Mèo Vạc, Nà Chì và Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng thì vẫn xử lý chất thải rắn y tế bằng lò đốt thủ công. Đồng thời, ngành Y tế cũng phối hợp với các huyện, thành phố triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, trong đó tiêu chí quản lý chất thải y tế, vệ sinh môi trường tại các trạm y tế xã và phòng khám Đa khoa khu vực đều được xây dựng lò đốt rác thủ công theo quy định của Bộ Y tế.

Với trách nhiệm quản lý Nhà nước về lĩnh vực y tế, từ năm 2008 đến nay, sở Y tế đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt các dự án, kế hoạch quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; tích cực áp dụng công nghệ mới, tranh thủ các ngồn vốn đầu tư xây dựng các hạng mục xử lý chất thải y tế cho các bệnh viện, cơ sở y tế nhằm hạn chế tình trạng gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, do nguồn vốn hạn hẹp nên ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế cho các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện; còn các trạm y tế xã và phòng khám Đa khoa khu vực thì sẽ đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

                                                TIẾN LÂM (Lược ghi)

Sẽ đảm bảo tháo gỡ và khắc phục tình trạng  khan hiếm vật liệu xây dựng thông thường

Trả lời nội dung chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Mai Dung, tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Xín Mần về tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường. Đồng chí Hoàng Văn Nhu, Giám đốc Sở TN&MT khẳng định: Việc khan hiếm VLXD xảy ra sau khi Luật khoáng sản có hiệu lực từ ngày 1.7.2011, trong Luật quy định rất chặt chẽ các điều kiện, yêu cầu bắt buộc. Để giải quyết cấp phép hoạt động khai thác VLXD thông thường (theo hình thức không đấu giá quyền khai thác), đáp ứng nguồn nguyên liệu cho thị trường và người dân, năm 2012, Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản với 60 điểm mỏ đá, cát, sỏi; các điểm mỏ thuộc diện không đấu giá được rà soát, phân bổ ở tất cả các huyện, thành phố. Ngoài ra, sở tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 378 ngày 13.3.2017 phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác 67 điểm mỏ. Đến nay, UBND tỉnh đã cấp 70 giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản; xác nhận đăng ký khai thác tại 13 điểm mỏ đá, cát, sỏi cho các dự án thủy điện, làm đường giao thông, công trình quốc phòng, nông thôn mới theo quy định của Luật khoáng sản. Tuy nhiên, các giấy phép này chỉ được phục vụ cho dự án theo đăng ký và chấm dứt hoạt động khai thác sau khi dự án hoàn thành. Để việc cung cấp kịp thời, đầy đủ VLXD phục vụ cho xây dựng nông thôn mới và Đề án 1 triệu tấn xi măng của tỉnh, với trách nhiệm của mình, Sở TN&MT đã cho ý kiến thẩm định các điểm mỏ đá, cát, sỏi để UBND các huyện, thành phố tổ chức khai thác với tổng số 108 điểm mỏ, đảm bảo việc tháo gỡ, khắc phục tình trạng khan hiếm VLXD…

                                                      HOÀNG NGỌC (Lược ghi) 

.