123
Bế mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 (mở rộng) - Báo Hà Giang điện tử

Bế mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 (mở rộng)

Thứ Ba, 05/12/2017, 14:23 (GMT+7)

BHG - Như tin đã đưa, trong hai ngày 04 - 05.12, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 16 (Mở rộng). Chiều ngày 04.12 và sáng ngày 05.12, Hội nghị đã chia thành 04 Tổ thảo luận và tiến hành thảo luận tập trung tại Hội trường đóng góp ý kiến vào các báo cáo, chương trình, dự thảo Nghị quyết về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Bí thư, Phó Bí thư 11 Huyện, Thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc; đại diện các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

 

Phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, dân chủ, tập trung nghiên cứu, các đại biểu đã bàn các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 như: Đa số các ý kiến tập trung đánh giá công tác ủy quyền phân cấp sau một năm thực hiện, hướng thực hiện năm 2018 theo quan điểm phân cấp ủy quyền mạnh hơn cho các huyện, thành phố để chủ động hơn trong đánh giá về nguồn thu ngân sách địa phương, đưa ra các giải pháp cụ thể, hữu hiệu nhất. Các cấp các ngành cần tiếp tục chấn chỉnh môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng lành mạnh, công khai hóa. Về tổ chức lại sản xuất tiếp tục triển khai mô hình HTX toàn thôn, sản xuất phải có tổ chức, đổi mới tư duy trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Qua thảo luận, các đại biểu đã khẳng định: BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, với phương châm đổi mới tư duy lãnh đạo, quyết liệt, sâu sát trong lãnh đạo, điều hành; đi vào đánh giá và đề ra các chủ trương, giải pháp cụ thể để giải quyết tình hình, nhiệm vụ ở cơ sở; chủ động và linh hoạt tạo ra cơ hội để phát triển, đặc biệt là tính quyết liệt của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chuyển biến tích cực, rõ nét. Đặc biệt, đã chỉ đạo xây dựng đề án về đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, chính quyền các cấp ngày càng được khẳng định. Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo các giải pháp chủ yếu về đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm như giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, cải cách hành chính, chấn chỉnh trật tự kỷ cương trong xây dựng cơ bản, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường được triển khai đồng bộ…

Phát biểu Bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: Về kinh tế tỉnh cần tiếp tục tổ chức lại sản xuất chính là khâu chuẩn bị tâm thế cho người nông dân Hà Giang hội nhập một cách có tổ chức, trách nhiệm và chất lượng. Tiếp tục phối hợp với Đại học FulBright để giải quyết các nút thắt của tỉnh, sử dụng nguồn lực, tăng cường hiệu quả KT-XH trong thời gian tới. Tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH MeKinsey Việt Nam triển khai các nội dung quy hoạch phát triển, xây dựng thương hiệu du lịch; gắn du lịch với thương hiệu địa phương và có tên trong thương hiệu Quốc gia. Tiếp tục phát triển dược liệu của tỉnh theo đúng tinh thần Kết luận của Ban Bí thư T.Ư Đảng, phấn đấu đưa hàm lượng khoa học cao hơn và phấn đấu sự tham gia của người nông dân ngày càng nhiều hơn vào chuỗi giá trị sản phẩm dược liệu; phấn đầu vùng quy hoạch dược liệu chuẩn hóa khâu quản lý Nhà nước, thương hiệu sản phẩm. Tiếp tục thực hiện quan điểm từ tiền kiểm sang hậu kiểm; quan điểm nơi nào có hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh thì phải có sự thay đổi tích cực phát triển về KT-XH. Cần phải đổi mới công tác quản lý, phòng, chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe nhân dân quyết liệt hơn nữa. Tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ lãnh đạo, nâng cao hơn nữa sự nghiệp giáo dục, thực sự có đổi mới, có chất lượng và hiệu quả. Cùng với đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 là chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác quản lý, tổ chức lại bộ máy, góp phần thực hiện Nghị quyết 18 Hội nghị BCH T.Ư Đảng khóa XII về tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị, đặc biệt trong các đơn vị sự nghiệp, sự nghiệp công lập. Tiếp tục thực hiện Kết luận của BTV Tỉnh ủy về việc dạy văn hóa dân tộc thiểu số, giáo dục lịch sử trong trường học; hoạt động trải nghiệm phù hợp. Công tác xã hội cần hướng đến quản lý nâng cao chất lượng cuộc sống rõ hơn; Công tác việc làm cần tập trung lãnh đạo làm thay đổi nhu cầu việc làm từ nguồn ngân sách Nhà nước sang xây dựng thị trường lao động theo hướng phát triển doanh nghiệp và kinh tế tư nhân. Công tác đối ngoại phải có chuyên đề, hiệu quả để triển khai các đề án đã được kết luận. Về công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện chủ trương, quan điểm của BTV, BCH Tỉnh ủy về xây dựng Đảng như: Chấm mức độ quyết liệt; góp ý, xây dựng chương trình hành động cá nhân; chống biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; giám sát nói đi đôi với làm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; đổi mới cách nhận xét đánh giá cán bộ… Bí thư Tỉnh uỷ cũng nhấn mạnh những kết quả đạt được trong năm 2017 chính là sự khởi đầu này đặt ra sự kỳ vọng, niềm tin lớn hơn trong những năm tới. Từ đó, đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm, quyết liệt hơn về hành động, thường xuyên hơn về mặt thời gian. Do đó, BCH Đảng bộ tỉnh kêu gọi toàn thể nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, đổi mới, mạnh dạn, đột phá, tập trung cho phát triển trong năm 2018, tạo nên nền tảng cơ sở, cơ hội tốt hơn cho những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: Phi Anh

.