Ban chỉ đạo Chương trình CPRP tổng kết công tác năm 2017

Thứ Sáu, 22/12/2017, 11:25 (GMT+7)

BHG - Chiều 21.12, Ban chỉ đạo (BCĐ) Chương trình Giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018. Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Chương trình CPRP; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huyện vùng triển khai Chương trình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến cùng các đại biểu dự hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến cùng các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2017, Chương trình CPRP được UBND tỉnh phê duyệt tổng ngân sách hoạt động gần 187 tỷ đồng. Trong đó, nguồn IFAD gần 118 tỷ đồng, nguồn Chính phủ Việt Nam gần 38 tỷ đồng gồm vốn Chương trình Xây dựng Nông thôn mới và các nguồn vốn lồng ghép đầu tư các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trên 19 tỷ đồng do UBND các xã vùng triển khai Chương trình CPRP cam kết bố trí, người hưởng lợi đóng góp trên 32 tỷ đồng. Theo đánh giá của BCĐ, tiến độ thực hiện công việc của Chương trình đạt 108% so với hạn mức ngân sách được phân bổ; tiến độ thực hiện công việc đạt 90% kế hoạch năm; kết quả giải ngân đạt gần 70% kế hoạch, đạt gần 80% tổng mức ngân sách được phân bổ.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ giải ngân đạt thấp so với hạn mức được phân bổ; công tác tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, liên tục, thiếu các giải pháp và sự chỉ đạo vào cuộc một cách quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cơ sở; các hoạt động liên quan đến tổ chức sản xuất, sản xuất hàng hóa của các Nhóm sở thích, Nhóm tiết kiệm tín dụng chưa được đánh giá, nhận diện để tổng kết; các sản phẩm, hàng hóa do CPRP tài trợ chưa có nhãn mác, chưa được gắn Logo của Chương trình; các hoạt động của Chương trình CPRP chưa được các cấp ủy, chính quyền lồng ghép để thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh: Thực hiện nhiệm vụ năm 2018, trước hết Ban điều phối Chương trình CPRP cần rà soát, phân tích, tổng hợp đội ngũ cán bộ từ huyện đến xã để có kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”; nghiên cứu, đề xuất với BCĐ, UBND tỉnh thống nhất phân công Phó Chủ tịch UBND các huyện phụ trách lĩnh vực Nông thôn mới làm Tổ trưởng Tổ hỗ trợ Chương trình CPRP. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn đội ngũ cán bộ ban điều phối Chương trình CPRP cần nỗ lực, cố gắng, thực hiện tốt nhiệm vụ để tỉnh ta có cơ hội đề xuất thực hiện giai đoạn 4 của Chương trình trong thời gian tới.

                                                      Tiến Chiến

.