123
Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với Chi bộ Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh - Báo Hà Giang điện tử

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với Chi bộ Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh

Thứ Tư, 15/11/2017, 16:57 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Chương trình theo dõi, giám sát công tác xây dựng Đảng đối với các Chi bộ, Đảng bộ các sở, ban, ngành theo Quyết định 366 của BTV Tỉnh ủy, chiều 15.11, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Chi bộ Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật (KHKT) tỉnh.

Chi bộ Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh (Chi bộ) hiện có 5 đồng chí đảng viên chính thức. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, Quy chế làm việc của cấp ủy, Chi bộ luôn duy trì tổ chức các buổi sinh hoạt, giao ban hàng tháng, quý và đột xuất triển khai học tập và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của T.Ư và của tỉnh tới cán bộ, đảng viên; xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Chi bộ và thực hiện tốt việc triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp… Ngoài ra, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, 9 tháng đầu năm 2017, Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh (Liên hiệp Hội) đã làm tốt công tác phản biện các Dự án, Đề án, Chương trình của tỉnh và các sở, ngành…

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, cán bộ, đảng viên Liên hiệp Hội và lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh đã tham gia một số ý kiến về: Việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đặc biệt thực hiện khâu đột phá về ứng dụng Khoa học công nghệ; nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán bộ; phát triển các hội thành viên và công tác tư vấn, phản biện; công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tiến cho rằng dù còn nhiều khó khăn nhưng Chi bộ Liên hiệp Hội đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện các nhiệm vụ. Tuy nhiên, Liên hiệp Hội chưa thực sự linh hoạt, chưa nghiên cứu, tìm hiểu sâu và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về các nhiệm vụ liên quan; chưa thu hút các dự án, chương trình để tăng công việc và thu nhập cho cán bộ; việc lãnh, chỉ đạo, tham mưu đề xuất củng cố các hội thành viên và phát triển các hội thành viên… còn hạn chế. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến chỉ đạo: Liên hiệp hội cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; làm việc và thống nhất với Sở KHCN về phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ; linh hoạt tìm kiếm, tiếp cận các dự án của các tổ chức phi chính phủ để thực hiện nhằm nâng cao năng lực và tăng thu nhập cho cán bộ; nghiên cứu, đánh giá và đề xuất các ý kiến phản biện về Kế hoạch đột phá Khoa học công nghệ của tỉnh…

Tin, ảnh: Duy Tuấn

.