123
Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh giao ban quý III - Báo Hà Giang điện tử

Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh giao ban quý III

Thứ Ba, 10/10/2017, 18:08 (GMT+7)

BHG - Chiều 10.10, Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh tổ chức giao ban III nhằm đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2017. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ chủ trì buổi giao ban. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành là thành viên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kết luận buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kết luận buổi làm việc

9 tháng đầu năm, Hội đồng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh đã tổ chức các phiên họp định kỳ để xem xét, đánh giá những công việc đã thực hiện được và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cần triển khai cho từng quý. Nội dung thống nhất tại cuộc họp được thể hiện bằng Nghị quyết, mọi quyết định của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh đều thông qua Hội đồng quản lý Quỹ trên nguyên tắc tỷ lệ số phiếu đồng thuận để các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Các thành viên Hội đồng Quỹ địa phương phát huy vai trò đại diện cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi tham gia các hoạt động điều hành, quản lý Quỹ; công tác thu phí, xây dựng và giao kế hoạch, giải ngân nguồn vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh được thực hiện theo đúng quy định, công khai, minh bạch…

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong những tháng cuối năm 2017, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quản lý hiệu quả và chặt chẽ nguồn thu, chi Quỹ bảo trì đường bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và công khai minh bạch các hoạt động của Quỹ để tăng tính giám sát cộng đồng; tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí từ Quỹ…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị cơ quan Thường trực là sở Giao thông - Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát lại quy chế hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh trong thời gian qua và tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể về hoạt động thu, chi của Quỹ theo quy định; hướng dẫn cụ thể quy trình lập các thủ tục đầu tư và thanh quyết toán nguồn Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh cho các đơn vị liên quan; tham mưu văn bản nhằm đề nghị Quỹ bảo trì đường bộ T.Ư bổ sung kinh phí hỗ trợ cho các huyện, thành phố thực hiện bảo trì đường bộ tại địa phương; quan tâm đến chất lượng các công trình sau khi được sửa chữa… Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ xây dựng kế hoạch nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng đối với một số công trình, dự án sử dụng nguồn vốn của Quỹ; ưu tiên tập trung kinh phí để sửa chữa, bảo trì các tuyến đường tỉnh lộ, đặc biệt là các tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, đồng thời đảm bảo chất lượng các tuyến đường trong quá trình sửa chữa; lập dự toán thu, chi Quỹ bảo trì đường bộ năm 2018 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt…

TIẾN LÂM

.