Giao ban công tác Tuyên giáo 9 tháng năm 2017

Thứ Sáu, 06/10/2017, 16:19 (GMT+7)

BHG - Ngày 6.10, tại huyện Vị Xuyên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 9 tháng; triển khai nhiệm vụ, phương hướng 3 tháng cuối năm 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Mương Ngọc Lào, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vị Xuyên…

Đồng chí  Sèn Chỉn Ly, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu  kết luận tại hội nghị
Đồng chí Sèn Chỉn Ly, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp luôn chủ động, tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực Tuyên giáo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy ban hành 57 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo có chiều sâu, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương; chỉ đạo kịp thời, hiệu quả việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, đề án… của cấp ủy Đảng các cấp; tổ chức hiệu quả các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư, thứ Năm của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) và các các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Đảng, cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ban Tuyên giáo các cấp đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình học tập, quán triệt và chỉ đạo triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc triển khai công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn sách Lịch sử công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh; chủ động nắm bắt, tổng hợp và báo cáo tình hình tâm trạng, tư tưởng và dư luận xã hội nhằm phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và hoạt động công tác tuyên giáo; thường xuyên cập nhật, tổng hợp, cung cấp các nội dung, tài liệu tuyên truyền phù hợp phục vụ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở và phục vụ sinh hoạt chi bộ định kỳ; tham mưu kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp để phục vụ tốt cho nhiệm vụ tuyên truyền miệng ở cơ sở; công tác giao ban báo chí hằng tháng đã được triển khai, đi vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm mà dư luận quan tâm... 

Tại hội nghị đã có 15 ý kiến phát biểu liên quan đến nhiều lĩnh vực của công tác Tuyên giáo. Đồng chí Sèn Chỉn Ly, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh tập trung triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo 3 tháng cuối năm 2017. Trong đó, trọng tâm vào các nội dung: Tham mưu giúp cấp ủy, tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các nghị quyết, chương trình, đề án, kết luận của cấp ủy ban hành trong quý IV. 2017; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng; tham mưu, tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận... của Trung ương, của tỉnh theo quy định đảm bảo kịp thời, chất lượng, sát thực tế; chủ động tham mưu giúp các Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa; công tác thông tin đối ngoại; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị...; nâng cao chất lượng công tác phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp; giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo; chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các xã, phường, thị trấn làm tốt công tác sưu tầm, biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ xã, phường, thị trấn; tổ chức hội nghị nhận xét, đánh giá mức độ quyết liệt, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, nhân viên và tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018...

 Trước đó chiều ngày 5.10, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh đã đi tham quan một số mô hình phát triển kinh tế của huyện Vị Xuyên.

Hoàng Quân (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

.