Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh giám sát Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch việc thực hiện các quy định của Pháp luật về quảng cáo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013-2017

Thứ Năm, 14/09/2017, 15:25 (GMT+7)

BHG - Sáng 14.9, Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa- xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch việc thực hiện các quy định của Pháp luật về quảng cáo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013-2017. Cùng dự có thành viên đoàn giám sát; lãnh đạo các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Thông tin và truyền thông, Y Tế, Tài nguyên môi trường; lãnh đạo Báo Hà Giang, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh…

Đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Phó Ban Văn hóa- xã hội HĐND tỉnh kết luận tại buổi làm việc.
Đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh kết luận tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, trong những năm qua hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh tương đối phát triển với nhiều loại hình. Công tác quản lý hoạt động quảng cáo được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở,  dần đi vào nề nếp. Từ năm 2013 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã cấp phép cho gần 120 hồ sơ quảng cáo, với các loại hình như: quảng cáo băng-rôn, biển, bảng, cụm pa-no, quảng cáo lo-go. Đến hết tháng 7.2017, trên địa bàn tỉnh có 17 cụm pa-no tuyên truyền, cổ động do Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý… Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo từ năm 2013-2017 được triển khai thường xuyên tại các huyện, thành phố. Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành và huyện, thành phố trong thực hiện Pháp luật về quảng cáo được đẩy mạnh. Tuy nhiên, tại một số địa phương thực trạng biển, bảng quảng cáo còn lộn xộn, không đúng quy định, thiếu thống nhất; tình trạng quảng cáo rao vặt ít được quản lý, gây mất mỹ quan đô thị. Một số văn bản pháp lý trong hệ thống Pháp luật về quảng cáo chưa cụ thể, phù hợp dẫn đến lúng túng khi thực hiện.

Tại buổi làm việc, Đoàn Giám sát HĐND tỉnh đã yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải trình làm rõ một số vấn đề như: hệ thống phân cấp quản lý về quảng cáo đối với 5 huyện, thành phố trong vùng động lực; làm rõ những khó khăn trong việc áp dụng các Quy định, Văn bản Pháp luật trong việc quản lý, cấp phép cho các hoạt động quảng cáo…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đã đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian tới cần: Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành và các huyện, thành phố trong việc thực hiện các quy định Pháp luật về quảng cáo; đẩy mạnh quy hoạch, quản lý quảng cáo ngoài trời; tuyên truyền Luật quảng cáo và các văn bản liên quan đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh; Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, các cá nhân, tổ chức kinh doanh về Luật quảng cáo. Đồng thời, các Sở, ban, ngành cần đẩy mạnh rà soát, tổ chức thanh tra liên ngành để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Trước đó, ngày 13.9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Văn hóa – xã hội làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quảng cáo tại thành phố Hà Giang.

Tin, ảnh:PHẠM HOAN

.