123
Văn phòng UBND tỉnh công bố các Quyết định về công tác bộ máy, cán bộ - Báo Hà Giang điện tử

Văn phòng UBND tỉnh công bố các Quyết định về công tác bộ máy, cán bộ

Thứ Năm, 10/08/2017, 09:44 (GMT+7)

BHG - Chiều 9.8, Văn phòng UBND tỉnh công bố các Quyết định về tổ chức bộ máy, cán bộ. Dự buổi lễ có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trao Quyết định, tặng hoa cho các đồng chí được bổ nhiệm, điều động.
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trao Quyết định, tặng hoa cho các đồng chí được bổ nhiệm, điều động.

Tại buổi lễ, Văn phòng UBND tỉnh đã công bố các Quyết định của UBND tỉnh về việc sáp nhập các phòng, ban, đơn vị hành chính theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh bao gồm các phòng: Phòng Kinh tế - Tổng hợp, Phòng Khoa giáo – Văn xã, Phòng Nội chính, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Hành chính - Tổ chức; Phòng Quản trị Tài vụ; Ban Tiếp công dân và các đơn vị sự nghiệp gồm: Nhà khách UBND tỉnh; Trung tâm Công báo – tin học; Trung tâm Hành chính công tỉnh. Công bố các Quyết định điều động bổ nhiệm đối với các đồng chí: Đặng Quốc Huy, Chuyên viên phụ trách chuyên trách Ban tiếp công dân trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban tiếp công dân trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Tráng Thị Lan Hương, Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh giữ chức Trưởng Phòng Hành chính – Tổ chức kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh; Lê Văn Đạt, Phó Trưởng phòng Nội chính giữ chức Trưởng phòng Nội chính; Hoàng Quốc Cứ, Phó trưởng Phòng Khoa giáo - Văn xã giữ chức Trưởng phòng Khoa Giáo - Văn xã; Đoàn Trung Hải, Chuyên viên Phòng Kinh tế ngành giữ chức Phó Trưởng phòng Kinh tế ngành; Nguyễn Trung Nguyên, Chuyên viên phòng Nội chính giữ chức Phó Trưởng phòng Nội chính; Đỗ Chi Lăng, Phụ trách kế toán phòng Quản trị - Tài vụ giữ chức Phó Trưởng phòng Quản trị - Tài Vụ; Đoàn Thị Hồng Minh, Biên tập viên Trung tâm Công báo – Tin học giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Công báo – Tin học. Điều chuyển công tác lãnh đạo đối với ông Trần Trọng Thành, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Giám đốc Trung tâm Công báo - Tin học giữ chức vụ Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ.

VĂN NGHỊ

.