Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 19, Chỉ thị 20 ngày 5.11.2012 của T.Ư; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 30 của Tỉnh ủy và quán triệt học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2017

Thứ Tư, 26/07/2017, 16:56 (GMT+7)

BHG - Sáng 26.7, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19, Chỉ thị số 20 ngày 5.11.2012 của T.Ư; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 30 của Tỉnh ủy và quán triệt học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, LLVT, tổ chức chính trị xã hội và các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn có các đồng chí trong BTV, BCH, lãnh đạo các phòng, ban liên quan…

-	Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 19 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn (LĐNT); Chỉ thị số 20 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới và 2 năm thực hiện Chỉ thị số 30 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã cụ thế hóa các nội dung, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức, cách làm sáng tạo phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, qua đó đạt được những kết quả quan trọng: Công tác đào tạo nghề cho LĐNT địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, mạng lưới cơ sở dạy nghề được mở rộng, chất lượng dạy nghề từng bước được nâng lên với hình thức tổ chức, phương thức đào tạo linh hoạt; các ngành nghề đã, đang đào tạo, cơ bản đáp ứng được nhu cầu học nghề gắn với giải quyết việc làm. Đến nay, có 54.941/73.314 người được giải quyết việc làm sau đào tạo, đạt 75%. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em ngày một được quan tâm, cuộc sống vật chất và tinh thần của trẻ em được cải thiện rõ rệt; trẻ em khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc ngày một tốt hơn. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, được các cấp, các ngành, đơn vị tích cực triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật hôn nhân và gia đình, đảm bảo tiết kiệm, phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương và hoàn cảnh của mỗi gia đình. Một số lễ hội truyền thống đã được phục dựng, tổ chức thường xuyên góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang ghi nhận, biểu dương kết quả. Đồng thời yêu cầu: Các cấp, ngành liên quan cần rà soát lại chính sách đào tạo nghề cho phù hợp với yêu cầu của từng lĩnh vực xã hội cần. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, lịch sử cho thế hệ trẻ. Cùng đó là duy trì, thực hiện nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện việc cưới, việc tang và lễ hội…

Hội nghị cũng đã phổ biến, quán triệt học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Phát biểu Bế mạc hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục quán triệt sâu rộng, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng gắn với việc thực hiện Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, nhất là đối với khu vực nông thôn, biên giới. Quan tâm giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại, lôi kéo trẻ em vào hoạt động tội phạm và cản trở việc thực hiện các quyền của trẻ em. Vận động người dân tham gia thực hiện nếp sống văn minh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, lễ hội, việc cưới, việc tang, qua đó kịp thời biểu dương tổ chức, cá nhân làm tốt, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế tồn tại...

Tại hội nghị, có 7 tập thể, 6 cá nhân được BTV Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.                                                              

                                                      Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC

.