123
Hội nghị sơ kết công tác dân vận; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong 6 tháng đầu năm - Báo Hà Giang điện tử

Hội nghị sơ kết công tác dân vận; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong 6 tháng đầu năm

Thứ Hai, 17/07/2017, 17:28 (GMT+7)

BHG - Ngày 17.7, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị
Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp, ngành đã tích cực quán triệt, triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án của Trung ương, tỉnh về công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Chính quyền các cấp chú trọng tăng cường công tác đối thoại với nhân dân và doanh nghiệp. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng mô hình điển hình về “Dân vận khéo”. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Xây dựng chương trình hành động gắn với “Nói đi đôi với làm”, triển khai Quyết định số 791-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Ban hành Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ban Dân vận các cấp tăng cường công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, nắm bắt tình hình ở cơ sở. Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ tỉnh tiếp tục triển khai Chỉ thị số 11-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; Chương trình số 07-Ctr/TU về triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, như đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn. Tập trung vào triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Kịp thời tham mưu cho chính quyền giải quyết các vấn đề ở cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở địa phương. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để vận động hội viên tham gia xây dựng chính quyền. Tăng cường gặp mặt, thăm hỏi, phát huy vai trò của người tiêu biểu trong cộng đồng, tôn giáo, phát triển đảng viên theo đạo. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, đề án của Trung ương, tỉnh từ đó nâng cao chất lượng tham mưu cho tỉnh.

Tin, ảnh: Lê Hải

.