Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình khởi nghiệp

Thứ Bảy, 22/07/2017, 23:52 (GMT+7)

BHG- Ngày 21.7, Ban chỉ đạo chương trình khởi nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

a

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kết luận hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kết luận hội nghị.

Trong 7 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo chương trình khởi nghiệp tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Báo Hà Giang, Đài PT - TH tỉnh và Cổng thông tin điện tử của tỉnh; tiến hành rà soát, tổng hợp các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh đã ban hành; triển khai xây dựng kế hoạch cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, nghiên cứu thành lập mô hình vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Hà Giang, hoàn thiện kế hoạch tổ chức hội chợ khởi nghiệp tỉnh Hà Giang lần thứ nhất, gắn với Hội chợ thương mại Quốc tế tỉnh Hà Giang năm 2017; xây dựng các mô hình sản xuất Nông, lâm nghiệp liên kết doanh nghiệp, HTX theo chuỗi giá trị; tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn làm tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn để sản xuất, kinh doanh. Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho hơn 11 nghìn 200 lao động; thành lập mới được 97 doanh nghiệp. Thảo luận tại hội nghị nhiều đại biểu cho rằng, trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình khởi nghiệp trên địa bàn còn gặp phải không ít khó khăn, vướng mắc như: Tinh thần, ý chí khởi nghiệp của thành niên còn hạn chế; thanh niên còn thiếu còn thiếu kinh nghiệm để bắt tay vào kinh doanh; còn khó khăn về cơ chế, chính sách, khả năng tiếp cận nguồn vốn cho thanh niên…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tham mưu, tổng hợp lại các nhiệm vụ đã triển khai; phân tích đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và đưa ra giải pháp khắc phục cụ thể. Đồng thời nhất trí việc chưa thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh mà yêu cầu các ngành tiếp tục rà soát lại các quỹ thuộc ngân sách nhà nước của tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh tập hợp nguồn lực để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; tổng hợp lại các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh để tuyên truyền, hướng dẫn cho các tập thể, cá nhân có ý định khởi nghiệp. Đề nghị Tỉnh đoàn làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp với các huyện, thành phố để lựa chọn các ý tưởng cho cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, tập trung vào đối tượng là thanh niên…

Phi Anh

.