123
Vị Xuyên: Hội nghị đánh giá theo Bộ công cụ thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Báo Hà Giang điện tử

Vị Xuyên: Hội nghị đánh giá theo Bộ công cụ thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ Sáu, 16/06/2017, 16:29 (GMT+7)

BHG- Ngày 16.6, BTV Huyện ủy Vị Xuyên tổ chức Hội nghị đánh giá theo Bộ công cụ thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đây là đơn vị được tỉnh lựa chọn làm điểm về đánh giá cán bộ, đảng viên theo Bộ công cụ. Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy Vị Xuyên.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Lê Quang Minh phát biểu tại Hội nghị.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Lê Quang Minh phát biểu tại Hội nghị.

Để có cơ sở cho tập thể đánh giá, chấm điểm cho từng cá nhân, BTV Huyện ủy Vị Xuyên đã triển khai phát phiếu cho từng đồng chí Ủy viên BTV tự chấm điểm. Sau khi tổng hợp, nhìn chung kết quả tự đánh giá cho thấy các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy đã gương mẫu, nghiêm túc, thắng thắn trong việc thực hiện tự đánh giá bản thân theo Bộ công cụ Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tuy nhiên, trong phê bình còn nể nang, né tránh, ngại va chạm; việc học tập Chủ nghĩa Mác – Lê nin và công tác kiểm tra, nắm địa bàn chưa được thường xuyên… Từ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của từng cá nhân đã dẫn đến những hạn chế trong thời gian qua của Đảng bộ huyện như: Công tác quản lý Nhà nước ở một số lĩnh vực chưa được chặt chẽ, tình trạng khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép vẫn xảy ra, công tác quản lý lao động qua biên giới chưa chặt chẽ…

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Minh, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả việc thực hiện đánh giá theo Bộ công cụ thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII của BTV Huyện ủy Vị Xuyên. Đồng chí nhấn mạnh, tập thể BTV Huyện ủy Vị Xuyên cần tăng cường hơn nữa nhận thức về Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII cho cán bộ, đảng viên; đặc biệt cần quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện đánh giá theo Bộ công cụ sao cho hiệu quả. Tập thể cần góp ý sâu sắc hơn, đồng thời các cá nhân cần nghiêm túc tiếp thu và xây dựng kế hoạch cụ thể để tự khắc phục. Đồng chí yêu cầu, sau Hội nghị này, BTV Huyện ủy Vị Xuyên bổ sung chương trình công tác trọng tâm năm 2017, đồng thời có báo cáo và rút kinh nghiệm về triển khai đánh giá theo Bộ công cụ thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII cho tỉnh.

NGUYỄN PHƯƠNG

.