123
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với Đảng bộ Sở Tài Chính - Báo Hà Giang điện tử

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với Đảng bộ Sở Tài Chính

Thứ Sáu, 16/06/2017, 16:40 (GMT+7)

BHG- Sáng 16.6, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Đảng bộ Sở Tài chính nhằm nắm bắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017. Dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Thời gian qua, Đảng bộ Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chương trình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách Nhà nước; quản lý các khoản thu để hạch toán kịp thời vào ngân sách. Đảm bảo chi thường xuyên theo dự toán giao đầu năm và các nhiệm vụ chi cần thiết, cấp bách phát sinh phục vụ phát triển KT - XH, AN - QP, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2017, ước thực hiện chi ngân sách địa phương là trên 5.000 tỷ đồng, bằng 48,5% kế hoạch năm, trong đó chủ yếu chi cho phát triển, chi thường xuyên và chi từ dự phòng ngân sách 3 cấp; thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán 77 dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành, giá trị quyết toán được duyệt là trên 868 tỷ đồng. Sở Tài chính phối hợp với các ngành chức năng thẩm định 10 dự án nhu cầu sử dụng đất, điều kiện cho thuê đất; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định về định mức sử dụng, khoán xe công vụ, xử lý xe dôi dư theo quy định. Tiến hành thanh tra theo chuyên đề về quản lý nguồn kinh phí thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, nhà giáo và hỗ trợ lãi suất tiền vay theo Nghị quyết số 209 của HĐND tỉnh, qua thanh tra, kiểm tra thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 2 tỷ đồng…

Tại buổi làm việc, Sở Tài chính cũng đề xuất, kiến nghị với tỉnh cần cân đối, bố trí kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 để thu hồi số ngân sách đã tạm ứng và bố trí kế hoạch trả nợ gốc tiền vay năm 2018 theo cam kết là 139 tỷ đồng; không bố trí vốn còn thiếu cho các dự án, hạng mục công trình đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư và nhà thầu chậm nộp báo cáo quyết toán; hàng năm khi xây dựng phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư tỉnh giao cho Sở Tài chính được đề xuất danh mục ưu tiên bố trí vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Đảng bộ Sở Tài chính cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ; tổ chức thực hiện tốt bộ công cụ đánh giá đối với cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của BTV Tỉnh ủy về việc “Nói đi đôi với làm”; tiếp tục rà soát công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ theo vị trí việc làm. Cùng đó là nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ; triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính, trong đó đặc biệt quan tâm tới công tác thẩm định, thẩm định lại các chương trình, dự án, trong việc chi thường xuyên đảm bảo theo hướng tiết kiệm, sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước hiệu quả nhất.

HOÀNG NGỌC 

.