123
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh làm việc tại huyện Bắc Quang - Báo Hà Giang điện tử

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh làm việc tại huyện Bắc Quang

Thứ Sáu, 16/06/2017, 11:35 (GMT+7)

BHG- Tiếp tục thực hiện chương trình theo dõi, giám sát của BTV Tỉnh ủy đối với các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, chiều 15.6, đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng bộ, chính quyền xã Đồng Tâm (Bắc Quang), nhằm kiểm tra công tác xây dựng Đảng; kết quả thực hiện phát triển KT - XH trong 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo huyện Bắc Quang.

Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Bắc Quang thăm mô hình trồng cây sơn của bà con nhân dân ở khu hạ sơn thôn Lâm (xã Đồng Tâm).
Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Bắc Quang thăm mô hình trồng cây sơn của bà con nhân dân ở khu hạ sơn thôn Lâm (xã Đồng Tâm).

Trong 5 tháng đầu năm, Đảng bộ, chính quyền xã Đồng Tâm đã tập trung lãnh chỉ đạo quyết liệt thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Toàn xã đã gieo trồng được hơn 400 ha cây trồng các loại trong vụ Xuân, một số mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả được triển khai và nhân rộng trên địa bàn, điển hình như: Nuôi trâu vỗ béo, trồng cây sơn lấy nhựa... Công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn được xã thường xuyên chú trọng và thực hiện tốt. Đối với việc thực hiện Nghị quyết 209 HĐND tỉnh đến nay, toàn xã đã có 13 hộ được vay vốn với tổng số 1,2 tỷ đồng để phát triển chăn nuôi và trồng cam. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tổ chức quán triệt, học tập và khắc phục những hạn chế yếu kém theo tinh thần Nghị quyết T.Ư4 khóa XI gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, chỉ đạo mạnh mẽ cán bộ phân công phụ trách thôn thường xuyên bám sát cơ sở và duy trì tốt mô hình sinh hoạt "Chi bộ mẫu luân phiên"; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, MTTQ và các đoàn thể xã đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao...

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Đồng Tâm đã đạt được. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị xã cần: Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các cơ chế, chính sách của tỉnh và huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác dân vận trên địa bàn. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của BCH, BTV và hệ thống chính trị của xã. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt "Chi bộ mẫu luân phiên", thực hiện tốt Bộ công cụ đánh giá những biểu hiện suy thoái trên tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy về "Nói đi đôi với làm". Đối với nhiệm vụ chính trị, xã cần tiếp tục bám sát Chỉ thị, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, đồng thời phát huy vai trò và nội lực trong nhân dân nhằm thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Bên cạnh đó, đặc biệt quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn...

Trước đó, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh và lãnh đạo huyện Bắc Quang đã đi thăm một số mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả trên địa bàn xã Đồng Tâm.          

Văn Long

.