Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Minh làm việc tại huyện Hoàng Su Phì

Thứ Tư, 22/03/2017, 09:25 (GMT+7)

BHG - Tiếp tục chương trình theo dõi, giám sát của BTV Tỉnh ủy đối với các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, ngày 21.3, đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng bộ, chính quyền 2 xã: Túng Sán và Tân Tiến (Hoàng Su Phì), kiểm tra công tác xây dựng Đảng; kết quả thực hiện phát triển KT - XH năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Cùng dự có lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì.

Chủ nhiệm UBTK Tỉnh ủy Lê Quang Minh và lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì thăm mô hình chăn nuôi nhờ vốn vay theo Nghị quyết 209 HĐND tỉnh tại xã Tân Tiến.
Chủ nhiệm UBTK Tỉnh ủy Lê Quang Minh và lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì thăm mô hình chăn nuôi nhờ vốn vay theo Nghị quyết 209 HĐND tỉnh tại xã Tân Tiến.

Qua công tác kiểm tra, nhìn chung Đảng bộ 2 xã Tân Tiến và Túng Sán đã nghiêm túc thực hiện học tập, quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy về "Nói đi đôi với làm" và 8 lời Bác Hồ dạy khi lên thăm Hà Giang. Đảng bộ xã luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng mô hình sinh hoạt chi bộ luân phiên và sinh hoạt đoàn thể; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trên các mặt công tác của tổ chức cơ sở Đảng... Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, năm 2016 Đảng bộ 2 xã đã tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương. Trong đó, nhiều chỉ tiêu hoàn thành so với kế hoạch giao; triển khai và duy trì các mô hình có hiệu quả như: Hũ gạo tình thương, ngày thứ 7 đại đoàn kết, cải tại vườn đồi, trồng cây ăn quả... Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, AN - QP được giữ vững. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cấp ủy, chi bộ vẫn còn một số hạn chế: Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cá nhân, tập thể chưa cụ thể, trọng tâm; đảng viên chưa tham gia đầy đủ trong các buổi sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở nhiều chi bộ vẫn còn hạn chế... 

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân 2 xã Túng Sán và Tân Tiến đã đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, đồng chí đề nghị Đảng bộ 2 xã quan tâm đến chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, phát huy tính dân chủ trong các buổi họp. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, gương mẫu trong mỗi đảng viên "Nói đi đôi với làm" trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhân dân về chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước. Nâng cao vai trò lãnh đạo của BTV, BCH Đảng bộ xã, Thường trực UBND, HĐND xã và các tổ chức chính trị xã hội gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Đảng bộ các xã cần nhận thức đúng tình hình địa phương đối với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, khóa XII. Tổ chức phát động đảng viên tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên và các phong trào thi đua yêu nước...

Tin, ảnh: Văn Long

.