Vị Xuyên đẩy mạnh phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên, thanh niên

Thứ Ba, 14/02/2017, 08:16 (GMT+7)

BHG- Xác định rõ phát triển Đảng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho Đảng, trong những năm qua Huyện đoàn Vị Xuyên đã có nhiều giải pháp bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

ĐVTN huyện Vị Xuyên tham gia làm đường giao thông, chung tay xây dựng Nông thôn mới.
ĐVTN huyện Vị Xuyên tham gia làm đường giao thông, chung tay xây dựng Nông thôn mới.

Đồng chí Chu Ngọc Cường, Phó Bí thư Huyện đoàn Vị Xuyên cho biết: Hiện nay huyện Vị Xuyên có 500 cơ sở Đoàn với tổng số trên 5.500 đoàn viên. Trong công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho ĐVTN, huyện Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở triển khai, phát động sâu rộng các phong trào thi đua phát huy vai trò thanh niên gương mẫu, xung kích, tình nguyện, sáng tạo thông qua các phong trào như: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”; “Xây dựng Đoàn, Hội vững mạnh tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân”; “Thanh niên chung sức xây dựng Nông thôn mới”... nhằm phát hiện những cá nhân tiêu biểu, nòng cốt trong các phong trào để giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

Nhiệm vụ xây dựng Đoàn được chú trọng trên cả ba mặt: Chính trị - tư tưởng và tổ chức. Tổ chức triển khai cho ĐVTN học tập lý luận chính trị, quán triệt các chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức pháp luật cho tuổi trẻ. Đội ngũ cán bộ Đoàn được chú trọng đảm bảo về cả số lượng và chất lượng, thường xuyên được củng cố kiện toàn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện thường xuyên, đa dạng về hình thức như: Huyện đoàn đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 6 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội – Đội cho Bí thư, Phó bí thư 24 Đoàn xã  các Bí thư Chi đoàn thôn, bản và 350 ĐVTN; chỉ đạo Đoàn cơ sở kết nạp đoàn viên mới ngay tại các khu tưởng niệm hay tại các công trình tình nguyện gắn với kỉ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại. Huyện đoàn cũng chỉ đạo các cấp Đoàn cơ sở thực hiện tốt phong trào “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; việc lựa chọn đoàn viên ưu tú cho Đảng được thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh định hướng giáo dục tư tưởng cho ĐVTN, Huyện đoàn còn chủ động tham mưu cho BTV Huyện ủy xây dựng các kế hoạch, chương trình, nội dung với hình thức phong phú cho công tác phát triển Đảng trong lực lượng ĐVTN, cụ thể: Huyện đoàn đã phối hợp với các cơ sở Đoàn tuyên truyền về Chương trình xây dựng Nông thôn mới tại các buổi sinh hoạt Đoàn với 150 buổi, thu hút hơn 2.500 lượt đoàn viên tham gia; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 7.000 lượt thanh niên, duy trì 4 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; các cơ sở Đoàn đã huy động lực lượng ĐVTN tổ chức tu sửa đường giao thông tại các khu vực nông thôn, trường học, trạm y tế; tổ chức đóng góp quỹ để xóa nhà tạm cho hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng...

Với những quyết tâm đẩy mạnh phát triển Đảng viên trong lực lượng ĐVTN và từ những nỗ lực, thành tích đạt được, trong năm vừa qua các tổ chức cơ sở Đoàn của huyện Vị Xuyên đã giới thiệu 253 đoàn viên ưu tú cho Đảng viên xem xét và kết nạp, trong đó có 228 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Hoàng Tuyến 

.