Hoạt động của HĐND huyện Đồng Văn đổi mới rõ nét trên nhiều phương diện

Thứ Ba, 14/02/2017, 08:10 (GMT+7)

BHG- Năm 2016, HĐND huyện Đồng Văn đã thể hiện rõ vai trò là “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với các bậc cử tri; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là trong công tác giám sát, tiếp xúc cử tri (TXCT) và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Nói về kết quả công tác hoạt động HĐND huyện trong năm qua, đồng chí Ly Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Để hoạt động của HĐND đi vào chiều sâu, ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực UBND huyện trong các hoạt động, đặc biệt là trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình của các kỳ họp HĐND huyện; việc tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Phối hợp trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau các cuộc giám sát; qua đó kịp thời trao đổi những vướng mắc có liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND huyện. Các đại biểu HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tích cực tham gia ý kiến thảo luận, chất vấn có chất lượng tại các kỳ họp; hoạt động TXCT từng bước được đổi mới về phương thức, nội dung và địa bàn tiếp xúc đảm bảo các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được tổng hợp và chuyển cho các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết theo thẩm quyền. Trong năm 2016, Thường trực và các Ban HĐND huyện đã phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan chuyên môn của huyện, các đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn tổ chức giám sát được 10 đợt/25 cuộc. Nội dung các cuộc giám sát tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển KT- XH, QP - AN năm 2016. Giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri như: Kết quả cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng; thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh, công tác y tế học đường; việc tiếp nhận và sử dụng các nguồn xã hội hóa tại các đơn vị trường học; chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, kinh phí bảo vệ rừng; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tại cơ sở, thực hiện chế độ tạm giam, tạm giữ trên địa bàn...

Các cuộc giám sát đã được thực hiện đúng luật, tập trung vào những nội dung bức xúc trong nhân dân và được UBND huyện, các ngành chức năng, đơn vị liên quan thẳng thắn nhìn nhận, khắc phục những hạn chế tồn tại, có giải pháp giải quyết dứt điểm, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, kéo dài. Đặc biệt, trước và sau mỗi kỳ họp HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã chủ động xây dựng công văn kèm theo đề cương hướng dẫn đại biểu HĐND huyện tổ chức TXCT, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến UBND huyện để chỉ đạo các cơ quan liên quan trả lời theo đúng quy định. Kịp thời ban hành các văn bản đến các cấp, các đại biểu HĐND huyện đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định. Xây dựng lịch tiếp công dân của Thường trực, các Ban và các tổ đại biểu HĐND huyện tại trụ sở của huyện và địa bàn các xã, thị trấn nơi đại biểu ứng cử, qua đó được cử tri đồng tình, đánh giá cao.

Một thành công, kết quả nổi bật nữa của HĐND huyện Đồng Văn trong năm qua là công tác phối hợp lãnh đạo tổ chức tốt các cuộc hiệp thương, giới thiệu ứng cử viên để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,72%; huyện Đồng Văn đạt giải Nhì toàn tỉnh về công tác bầu cử...

Có thể nói, hoạt động HĐND huyện Đồng Văn trong năm 2016 có sự đổi mới rõ nét trên nhiều phương diện, tạo được lòng tin của nhân dân, cử tri đối với cơ quan dân cử. Đây sẽ là động lực, niềm tin để những đại biểu dân cử hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm mới 2017.

HOÀNG NGỌC   

.