Nâng cao tính tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Thứ Năm, 29/12/2016, 07:44 (GMT+7)

BHG- Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị (CT) 05 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh luôn được coi trọng, trách nhiệm, tự giác gương mẫu của các cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), nhất là người đứng đầu các cơ quan (CQ), đơn vị có nhiều chuyển biến.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (gọi tắt Đảng ủy Khối) có 66 Chi, Đảng bộ cơ sở, 247 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 3.238 ĐV. Những năm qua, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối luôn được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực, tổ chức Đảng từng bước đổi mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngay từ khi phổ biến CT 05, Đảng ủy Khối đã triển khai nghiêm túc, kịp thời các CT, văn bản hướng dẫn của T.Ư, Tỉnh ủy, BTG Tỉnh ủy và tổ chức thực hiện CT đảm bảo nội dung, thời gian, phù hợp với đặc thù của Đảng ủy Khối và các Chi, Đảng bộ cơ sở. Trong xây dựng chương trình công tác hàng năm của BCH, BTV Đảng ủy Khối, các Chi, Đảng bộ cơ sở đã gắn việc thực hiện CT 05 với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đưa việc thực hiện CT 05 vào sinh hoạt định kỳ của Chi bộ...

Đảng ủy Khối đã có nhiều cách làm phù hợp, sáng tạo và hiệu quả. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, Đảng ủy Khối đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai phù hợp với tình hình thực tế của CQ, đơn vị. Lãnh đạo đội ngũ CBĐV căn cứ nhiệm vụ, vị trí công tác để hưởng ứng phong trào thi đua “học” và “làm theo” Bác bằng những việc làm thiết thực. Cùng với đó, phát động phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”. Tuyên truyền những mô hình, điển hình tiên tiến về “học” và “làm theo” Bác trong Đảng bộ cùng với nhiệm vụ tuyên truyền những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh bám sát chủ đề, thực hiện đúng quy trình, có chất lượng. CBĐV công chức, viên chức trong Đảng bộ Khối đã nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định việc “học” và “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác rất có ý nghĩa đối với công tác xây dựng Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và tham nhũng... các Chi, Đảng bộ cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu tích cực, có hiệu quả giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình. Từng CBĐV luôn gương mẫu phát huy trách nhiệm cá nhân trước tập thể, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của CQ, đơn vị.

Hàng năm, các Chi, Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối đã duy trì đầy đủ chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng và CT số 10 - CT/TW của Ban Bí thư T.Ư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, đảm bảo nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện tốt chế độ phê bình và tự phê bình; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, gắn việc “học tập” và “làm theo” Bác chủ đề hàng năm với thực hiện nhiệm vụ chính trị của CQ, đơn vị.

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Một tấm gương sống có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền”, BTV Đảng ủy Khối luôn chú trọng lãnh, chỉ đạo việc nêu gương của CB lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với thực hiện CT 09 của Tỉnh ủy và chương trình Tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 theo phương châm “Tích cực đổi mới lề lối, tác phong làm việc”, “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính”. Mô hình “Tiết kiệm chi phí hành chính công”, việc nêu gương đã đi vào nền nếp của CBĐV. Trong thực hiện CT 05, việc “học tập” theo Bác được cụ thể hóa trên từng lĩnh vực. Điển hình là phong trào xây dựng hình ảnh người CB “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phòng làm việc khoa học, CQ xanh sạch đẹp, thực hiện 8 giờ làm việc hiệu quả, bổ sung nội quy công sở gắn với nội dung CT 05-CT/TW thực hiện cải cách hành chính, chế độ “một cửa” liên thông hiệu quả.

Kết quả việc “học tập” và “làm theo” là một trong những tiêu chí để các chi, đảng bộ cơ sở đánh giá, phân xếp loại tổ chức đảng và ĐV. Đảng ủy Khối quán triệt việc “học” và “làm theo” Bác tới các cấp uỷ một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong xây dựng và thực hiện các mô hình hiệu quả, cách làm hay, trên tất cả các lĩnh vực, tiêu biểu như: Phong trào “Dân vận khéo” của Chi bộ Ban Dân vận tỉnh; “Nhà sạch vườn đẹp” xây dựng Nông thôn mới của Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; “Tiết kiệm chi phí hành chính công” của Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh; phong trào “Dạy tốt, học tốt” của Đảng bộ Sở GD&ĐT; “Xây dựng người CB trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu của” Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Đức Nhuận, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục hướng dẫn, tổ chức triển khai học tập các chuyên đề về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ gắn với thực hiện NQ T.Ư 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng với thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang. Để việc “học tập”, “làm theo” Bác thực sự có hiệu quả và trở thành nhiệm vụ thường xuyên, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của CBĐV, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”.

MỸ HẰNG

.