Giám sát việc "Nói đi đôi với làm" ở Đồng Văn

Thứ Năm, 29/12/2016, 07:41 (GMT+7)

BHG- Thực hiện Chỉ thị 03 của Tỉnh ủy trong thực hiện việc tăng cường giám sát “Nói đi đôi với làm”, Đảng bộ huyện Đồng Văn đã cụ thể hóa bằng việc yêu cầu các các đồng chí trong BTV, BCH, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các đảng viên trong toàn Đảng bộ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác cá nhân trong từng năm theo hướng sát với nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách. Đặc biệt, BTV Huyện ủy phân công các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ huyện theo dõi, giám sát thường xuyên đối với các chi bộ thôn, tổ dân phố thuộc Đảng bộ xã, thị trấn; phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực còn yếu kém, hạn chế tồn tại... Điều này như một “cú hích” để toàn hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cấp trên giao.

Đảng viên Thào Thị Mỷ (người đứng ở giữa), thôn Sảng Tủng B, xã Sảng Tủng (Đồng Văn) luôn đi đầu trong chăn nuôi đại gia súc của thôn.
Đảng viên Thào Thị Mỷ (người đứng ở giữa), thôn Sảng Tủng B, xã Sảng Tủng (Đồng Văn) luôn đi đầu trong chăn nuôi đại gia súc của thôn.

Để việc “Nói đi đôi với làm” đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa lớn, Đảng bộ huyện xác định tập thể, cá nhân các đồng chí BTV, BCH từ huyện đến xã phải tiên phong đi đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo bằng việc duy trì nghiêm túc các phiên họp định kỳ hàng tháng và tổ chức các buổi họp bất thường để cho chủ trương đối với những vấn đề lớn, cấp thiết cần phải giải quyết kịp thời. Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc quy chế, chương trình làm việc toàn khóa đã ban hành. Các đồng chí Ủy viên BTV, Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện khi chủ trì các cuộc họp ở huyện, làm việc với các cơ quan, đơn vị hoặc đi công tác tại các xã, thị trấn và các thôn theo sự phân công đều ban hành kết luận cuộc họp, hoặc thông báo ý kiến chỉ đạo trong cuộc họp, làm việc bằng văn bản để theo dõi, giám sát việc thực hiện. Qua việc tăng cường vai trò lãnh đạo của BTV Huyện ủy và thực hiện “Nói đi đôi với làm” đã tạo ra sự chuyển biến lớn trong từng cách nghĩ, việc làm: Các chi bộ, thôn được giám sát, kiểm tra đều thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc đã bàn hành; việc sinh hoạt chi bộ được tổ chức định kỳ 1 tháng/ lần theo quy định của Điều lệ Đảng, có sổ ghi biên bản đầy đủ. Trên cơ sở những điều kiện thực tế của từng địa bàn, các chi bộ, thôn xóm cũng đã xác định được những lợi thế, thế mạnh để phát triển KT- XH. Trong đó, đã kịp thời triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch của huyện, xã; hướng dẫn nhân dân chuẩn bị tốt các điều kiện về đất, giống, phân bón và triển khai gieo trồng cây trồng hàng năm, đặc biệt là việc gieo trồng ngô lai, đậu tương giống mới, phát triển đàn ong nội, chăn nuôi đại gia súc tăng thu nhập cho người dân. Chú trọng vào việc vệ sinh chuồng trại, nhà cửa; huy động học sinh đến trường, chống tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đặc biệt, trong năm 2016, thông qua việc phân công các đồng chí trong BTV, BCH, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đảng viên phụ trách các xã, thôn, xóm đã làm tốt công tác lãnh, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,72%; huyện Đồng Văn đoạt giải Nhì toàn tỉnh về công tác bầu cử. Các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh, huyện được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, đã giải ngân được trên 10 tỷ đồng cho người dân vay vốn phát triển chăn nuôi đại gia súc, nuôi ong nội theo Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh; thụ tinh nhân tạo cho bò cái giống được 522 con, là địa phương có số lượng bò thụ tinh nhân tạo cao nhất tỉnh. Với chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huyện đã huy động nguồn lực, đóng góp của nhân dân làm được gần 45 km đường bê-tông, 29 km đường đất đá. Đồng thời, tổ chức phát động phong trào đảng viên làm kinh tế gắn với xây dựng NTM với 63 mô hình phát triển kinh tế đăng ký ở cấp huyện; cấp xã có trên 200 mô hình kinh tế gia đình. Có thể nói, những chuyển biến, kết quả trong việc “Nói đi đôi với làm” của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân không chỉ thể hiện qua việc làm cụ thể mà còn là sự khẳng định quyết tâm của toàn hệ thống chính trị của huyện Đồng Văn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

MINH KHAI

.