Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2015-2020 trên các lĩnh vực cụ thể

Lĩnh vực kinh tế

Thứ Ba, 16/08/2016, 08:18 (GMT+7)

2- Đẩy mạnh đầu tư, ưu tiên phát triển công nghiệp có thế mạnh trên cơ sở khai thác hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên

- Phát huy năng lực sản xuất của các cơ sở công nghiệp hiện có. Tập trung đầu tư có chiều sâu, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp thủy điện và chế biến sâu khoáng sản.

- Phát triển mạnh công nghiệp chế biến trên cơ sở sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, gắn với phát triển hợp lý vùng nguyên liệu.

- Chú trọng đầu tư, khôi phục và phát triển các làng nghề, những sản phẩm có thị trường, thu hút nhiều lao động, tạo ra các sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh cao như: Dệt, may thổ cẩm; chế biến chè; sản xuất rượu, mây tre đan; chế tác, sản xuất hàng lưu niệm và tiêu dùng...

3- Tập trung huy động, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng.

- Ưu tiên đầu tư mở rộng các đô thị, thực hiện đề án hợp khối các cơ quan hành chính cấp tỉnh, thành phố, hạ tầng khoa học và công nghệ (trung tâm ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi đại gia súc và dược liệu), thương mại, dịch vụ với tốc độ nhanh hơn.

- Tiếp tục kiến nghị đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông trọng điểm, như tuyến đường nối Hà Giang với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, quốc lộ 4C, Quốc lộ 4 và 279, các tuyến kết nối giao thông giữa Hà Giang với các tỉnh giáp ranh; tuyến đường kết nối với các cửa khẩu, lối mở; đường tỉnh, đường huyện. Ưu tiên đầu tư nâng cấp các tuyến đường đến trung tâm các xã đảm bảo đạt tiêu chuẩn đường giao thông cấp VI miền núi và chương trình cứng hoá giao thông nông thôn theo phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”; phấn đấu đến năm 2020 trên 90% số thôn, bản có đường đi được xe cơ giới. Tiếp tục quản lý quy hoạch và từng bước triển khai lập các dự án đầu tư xây dựng sân bay Phong Quang và Tân Quang, các bãi cất, hạ cánh trực thăng.

- Tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, cấp nước, giải quyết cơ bản nước sinh hoạt cho đồng bào các huyện 30a. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án điện nông thôn, ưu tiên đầu tư lưới điện cho các khu công nghiệp, khu du lịch, khu dân cư mới để đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống cho người dân.

- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III của thành phố Hà Giang, tiêu chí đô thị loại IV và nâng cấp thị trấn Việt Quang thành thị xã thuộc tỉnh. Tiếp tục huy động, khơi thông nguồn lực để triển khai Đề án hợp khối trụ sở các cơ quan hành chính cấp tỉnh, hạ tầng khu hành chính huyện Bắc Quang mới, Đề án di chuyển các trường chuyên nghiệp của tỉnh vào xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên. Khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển các khu đô thị, khu dân cư tập trung, phía Đông sông Lô, huyện Bắc Quang và Vị Xuyên, phía Nam huyện Đồng Văn và phía Tây Nam sông Gâm huyện Bắc Mê. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa đạt 55 - 60%. Tập trung đầu tư xây dựng trung tâm các xã, đặc biệt là các xã điểm xây dựng nông thôn mới, hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, cửa khẩu Xín Mần - Đô Long, cửa khẩu Săm Pun - Điền Bồng.    

  (Còn nữa)

.