Phiên họp thứ 3 Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền vận động bầu cử ĐBQH - HĐND các cấp

Thứ Tư, 01/06/2016, 16:31 (GMT+7)
BHG - Chiều 1.6, dưới sự chủ trì của đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo (BTG) Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Thông tin (TT), tuyên truyền vận động bầu cử (TTVĐBC) đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, Tiểu ban đã tổ chức phiên họp lần 3 nhằm đánh giá chính xác, khách quan công tác tuyên truyền, chuẩn bị cho hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm về cuộc bầu cử. Dự phiên họp có các đồng chí thành viên, tổ giúp việc Tiểu ban…
 
Báo cáo kết quả thực hiện công tác TT, TTVĐBC đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh của Tiểu ban nêu rõ: Dưới sự chỉ đạo, định hướng của BTG Tỉnh ủy, các cơ quan thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện theo nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức TT, tuyên truyền đa dạng dưới nhiều hình thức thiết thực, phù hợp điều kiện thực tiễn, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng làm nên thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.
 
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly phát biểu tại phiên họp
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly phát biểu tại phiên họp
 
Công tác tuyên truyền được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, đạt chất lượng và hiệu quả. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo triển khai công tác TT một cách đồng bộ, thống nhất; chú trọng TT miệng, biên soạn phát hành tài liệu, hình ảnh trực quan trên các phương tiện thông tin đại chúng; gắn kết các chuỗi hoạt động chào mừng trước, trong và sau bầu cử, thu hút được cán bộ, đảng viên, cử tri và mọi tầng lớp nhân dân quan tâm, phấn khởi tích cực đi bầu cử.
 
Sở TT-TT đã xây dựng, ban hành 13 văn bản chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng TT kịp thời, hiệu quả về cuộc bầu cử; thực hiện kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử tại thành phố Hà Giang, huyện Quản Bạ, Đồng Văn.
 
Đài PT-TH tỉnh bám sát nhiệm vụ Tiểu ban phân công, định hướng của T.Ư, của tỉnh, xây dựng kế hoạch, đa dạng hóa các hình thức TT về bầu cử như TT trên sóng bằng 4 thứ tiếng Việt, Tày, Mông, Dao; mở mới chuyên mục “Phổ biến Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp”, “Nếu tôi là đại biểu của dân”; tiếp tục duy trì tốt chuyên mục “Văn bản mới” giới thiệu các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, của tỉnh về bầu cử.
 
Báo Hà Giang quan tâm, chỉ đạo một cách quyết liệt, đảm bảo bám sát, đúng định hướng về nội dung, thời gian tuyên truyền bầu cử; phân công phóng viên bám sát, tuyên truyền kịp thời công tác lãnh, chỉ đạo cuộc bầu cử; các hoạt động hướng tới ngày bầu cử tại cơ sở; thực hiện đa dạng hình thức TT thông qua việc xây dựng kế hoạch xuất bản, mở chuyên trang, chuyên mục như: Hỏi - đáp Luật Bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp; Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Chương trình hành động của các ứng cử viên - lời hứa và trách nhiệm; Ý kiến cử tri… Trong đó, có nhiều bài viết tuyên truyền kịp thời, hiệu quả, nêu bật được các nội dung cốt lõi của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND; quy trình hiệp thương; phản ánh sâu, rộng các hoạt động chào mừng bầu cử, đảm bảo cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân; phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri đối với Quốc hội, HĐND các cấp và các ứng cử viên… Đặc biệt, Báo Hà Giang ra 1 số báo đặc biệt 16 trang in 4 màu chào mừng thành công cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. Thời gian trước, trong và sau bầu cử, Báo Hà Giang (báo in thường kỳ và Báo điện tử) đã tuyên truyền được trên 300 tin, bài, ảnh, phóng sự về cuộc bầu cử.
 
…Hầu hết các khu vực bỏ phiếu đều thực hiện trang trí khánh tiết theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử (UBBC); việc niêm yết danh sách các ứng cử viên  đại biểu QH và đại biểu HĐND tại các điểm bỏ phiếu, trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, khu đông dân cư qua lại được tiến hành sớm, kịp thời thay thế những tờ danh sách không đảm bảo thẩm mỹ do tác động của ngoại cảnh. Việc chỉ đạo các hộ gia đình treo cờ chào mừng bầu cử được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian quy định... Do đó đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, dân chủ, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cử tri sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử. Tại các đơn vị bỏ phiếu đều đạt trên 99% cử tri đi bầu, trong đó có 6 đơn vị bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu, bầu đủ các đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp. Theo đánh giá, tỉnh ta là một trong những địa phương đứng đầu cả nước thực hiện tốt cuộc bầu cử.
 
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên, tổ giúp việc Tiểu ban, Trưởng BTG Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Kết quả này có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan thành viên Tiểu ban, đặc biệt các cơ quan thông tin đại chúng đã chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ, kịp thời chuyển tải thông tin đến cử tri, góp phần đưa tỷ lệ cử tri của tỉnh đi bầu cao, bầu đúng, bầu trúng, đủ số lượng đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp.
 
Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ TT, Tiểu ban thống nhất lựa chọn, đề nghị UBBC tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần cho thành công cuộc bầu cử.  
                                                                      Thiên Thanh
 
 
.