Xã luận: Lá phiếu của niềm tin và quyền làm chủ của mỗi cử tri

Thứ Tư, 18/05/2016, 16:21 (GMT+7)

BHG - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ diễn ra trong ngày Chủ nhật 22.5.2016. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn thể nhân dân. Cùng với cử tri cả nước – cử tri tỉnh ta sẽ thực hiện quyền bầu cử của mình bằng hình thức dân chủ, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín để lựa chọn, bầu ra những ĐBQH của tỉnh Hà Giang; đại biểu HĐND của tỉnh ở cả 3 cấp tỉnh - huyện, thành phố - xã, phường, thị trấn.

Cuộc bầu cử diễn ra đúng vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đang quyết tâm cao độ trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống; gắn liền với mục tiêu lớn của sự nghiệp đổi mới đất nước – xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN.

Chuẩn bị cho công tác bầu cử ở xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Ảnh CTV
Chuẩn bị cho công tác bầu cử ở xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Ảnh CTV

Thực hiện Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, ngay từ đầu năm, tỉnh ta đã tiến hành các bước chuẩn bị cho bầu cử rất cụ thể, chu đáo và đúng luật. Ủy ban Bầu cử và Ủy ban MTTQ từ tỉnh đến huyện, xã đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để tiến hành các Hội nghị Hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử và tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn cụ thể, cho các trường hợp tự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Tiến hành đầy đủ, đúng hướng dẫn các buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, để các ứng cử viên, có điều kiện tốt nhất tiếp xúc, trao đổi vận động bầu cử với cử tri đồng thời tiếp thu những kiến nghị, mong muốn của cử tri đối với từng ứng cử viên.

Qua 3 vòng hiệp thương được tổ chức dân chủ, khách quan, đúng luật, tỉnh Hà Giang đã có 10 ứng cử viên ĐBQH; 97 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh; 649 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện và 8.318 ứng cử viên đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn được chính thức ứng cử và giới thiệu ứng cử để cử tri trong tỉnh cân nhắc, lựa chọn, tín nhiệm trong Ngày bầu cử. Các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp của lần bầu cử này đều tâm huyết, có tín nhiệm cao qua các lần hiệp thương.

Để cuộc bầu cử thành công, ngay từ đầu năm 2016 – các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử các cấp thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu, nội dung của cuộc bầu cử. Đặc biệt công tác tuyên truyền, thông tin, giải đáp về Luật Bầu cử; quyền, trách nhiệm của các ứng cử viên của cử tri. Nội dung các buổi tiếp xúc cử tri, chương trình hành động, vận động bầu cử của các ứng cử viên và ý kiến của cử tri, của nhân dân đối với các ứng cử viên, những mong muốn, chờ đợi của nhân dân với các ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đã được báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh tuyên truyền chi tiết, cụ thể đến cử tri và nhân dân.

Chủ nhật 22.5.2016, ngày hội lớn của các nhân dân các dân tộc Hà Giang, lá phiếu của mỗi cử tri sẽ thể hiện rõ tinh thần làm chủ và quyền của người công dân với việc xây dựng nhà nước của mình! Hãy sáng suốt lựa chọn những người ưu tú nhất, có đủ đức – tài xứng đáng đại diện cho cử tri và nhân dân các dân tộc Hà Giang trong nhiệm vụ là ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

HÀ GIANG

.