Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND tỉnh lần thứ XVII

Thứ Tư, 17/02/2016, 15:54 (GMT+7)

BHG- Sáng 17.2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam của tỉnh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XIV, Đại biểu HĐND tỉnh lần thứ XVII. Dự Hội nghị có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XIII, đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử của tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Tài, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Ly Mí Lử, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh. Đại biểu đại diện các tổ chức thành viên Uỷ ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo tổng kết công tác nhân sự ĐBQH tỉnh Hà Giang các khoá XI, XII, XIII và đại biểu HĐND tỉnh các khoá XIV, XV, XVI kết quả.
Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo tổng kết công tác nhân sự ĐBQH tỉnh Hà Giang các khoá XI, XII, XIII và đại biểu HĐND tỉnh các khoá XIV, XV, XVI.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Trung Tài, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo tổng kết công tác nhân sự ĐBQH tỉnh Hà Giang các khóa XI, XII, XIII và đại biểu HĐND tỉnh các khoá XIV, XV, XVI. Báo cáo nêu rõ, từ kinh nghiệm và thực tiễn công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội của tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh các khoá vừa báo cáo, để tiếp tục nâng cao chất lượng cũng như hoạt động của ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh, BTV Tỉnh uỷ xác định: Đối với cơ cấu, số lượng đại ĐBQH khoá XIV, ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn chung, còn phải đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn cao hơn các khoá trước: Trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ chính trị cao cấp hoặc cử nhân, đã trải qua công tác lãnh đạo quản lý, có năng lực, sức khoẻ, trình độ, tín nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ của người ĐBQH và cơ cấu hợp lý giữa các vùng, miền, dân tộc; đối với số lượng, cơ cấu đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, BTV Tỉnh uỷ chủ trương định hướng một số quan điểm chính về tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu ngoài Đảng, đại biểu là người dân tộc thiểu số và trình độ học vấn, chuyên môn…

Hội nghị cũng đã nghe dự kiến cơ cấu, thành phần ĐBQH khoá XIV của tỉnh. Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội khoá XIV của tỉnh được bầu là 6 người, trong đó: Trung ương giới thiệu 2, đại biểu cư trú và làm việc tại tỉnh 4. Số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương dự kiến được phân bổ gồm: Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh 1, đại biểu chuyên trách 1, đại biểu Đoàn thanh niên 1, 1 đại biểu do địa phương dự kiến giới thiệu thuộc các lĩnh vực: Khoa học công nghệ, Giáo dục, Y tế, Văn học nghệ thuật, Lao động thương bình và xã hội. Về cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu gồm: Đại biểu dân tộc là 3 - 4 đại biểu (gồm dân tộc Mông, Dao, La Chí; giới thiệu ứng cử 6 người); đại biểu phụ nữ 1 (giới thiệu ứng cử 4 người); đại biểu trẻ tuổi (dưới 40) 1; đại biểu tái cử 2.

Sau khi, các đại biểu tại hội nghị đã tham gia nhiều ý kiến về cơ cấu, số lượng, thành phần ĐBQH khoá XIV của tỉnh. Nhất trí với định hướng của Trung ương và của tỉnh, đồng thời biểu quyết thống nhất số lượng ĐBQH khoá XIV của tỉnh là 6 đại biểu. Đồng chí Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông qua dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, với dân số tỉnh ta là 806.509 người (tính đến 31.12.2015), do vậy số đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 60 đại biểu. Số lượng người ứng cử để Hiệp thương lần thứ nhất không quá 180 người. Dự kiến cơ cấu gồm: Đại biểu tái cử 26 (trong đó có 7 đại biểu chuyên trách), tham gia mới 34; đại biểu nữ 18, nam 42; đại biểu trẻ tuổi (dưới 35) 9, từ 35 tuổi trở lên 51; cơ cấu kết hợp, đại biểu Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh 22, đại biểu trẻ tuổi 9, đại biểu ngoài Đảng 6; cơ cấu dân tộc gồm 15 tộc, trong đó 14 dân tộc thiểu số có 42 người, dân tộc kinh 18.

Với những định hướng, dự kiến giới thiệu, về số lượng, thành phần đại biểu HĐND tỉnh lần thứ XVII, các đại biểu tại Hội nghị đã góp ý kiến nâng tỷ lệ đại biểu nữ trong tổng số đại biểu dự kiến nhân sự bầu HĐND tỉnh từ 30% lên 35% và thống nhất về số lượng và từng thành phần cơ cấu theo định hướng dự kiến của tỉnh.

Tin, ảnh: Duy Tuấn

.