"Đi trước, đi cùng và đi sau"

Thứ Tư, 27/01/2016, 15:57 (GMT+7)

(Xuân 2016) - Xác định nhiệm vụ công tác tuyên truyền vừa phải đi trước, đi cùng và đi sau để kịp thời nắm bắt tư tưởng của nhân dân và hiệu quả sau tuyên truyền, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, định hướng nội dung chính xác; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phát huy được sức mạnh toàn bộ lực lượng tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền năm 2015 là lãnh đạo mở rộng và đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tăng số lượng phát hành, phát sóng, mở mới  chuyên trang, chuyên mục kịp thời, hiệu quả; các báo, đài, bản tin, trang thông tin các ngành, Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã đi sâu tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về gương người tốt, việc tốt, mô hình điển hình tiên tiến...; chỉ đạo biên tập, biên soạn tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, trọng tâm, phù hợp với từng nhóm đối tượng; chất lượng Bản tin thông báo nội bộ, hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban báo chí được nâng cao, những vấn đề nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm được thông tin, trao đổi làm rõ ngay tại các kỳ giao ban báo chí hàng tháng, giúp các cơ quan báo chí có được nguồn tin chính xác để kịp thời thông tin, phản ánh, trấn an dư luận trong nhân dân. Năm 2015, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, định hướng tuyên truyền theo lộ trình, triển khai bài bản, đồng bộ từ khi có văn bản chỉ đạo của Trung ương về tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trước hết tập trung chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XVI, tổ chức họp báo trước và sau Đại hội nhằm kịp thời cung cấp những thông tin chính xác về Đại hội; các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử Tỉnh ủy và một số trang thông tin điện tử, bản tin đều thực hiện mở mới chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Đại hội. Các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan cũng được đặc biệt coi trọng. Qua đó đã nâng cao nhận thức, chuyển biến tư tưởng, tạo không khí phấn chấn, niềm tin tưởng của nhân dân vào kết quả đã đạt được cũng như sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ tỉnh, đồng thời cổ vũ tinh thần quyết tâm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng Đại hội XVI đã đề ra.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly và đoàn công tác khảo sát việc thực hiện đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy trong các trường học tại Trường Tiểu học Tả Nhìu (Xín Mần). 					Ảnh: TIẾN LÂ M
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly và đoàn công tác khảo sát việc thực hiện đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy trong các trường học tại Trường Tiểu học Tả Nhìu (Xín Mần). Ảnh: TIẾN LÂ M

Sự thành công của việc tổ chức các ngày lễ kỷ niệm, Hội thảo, Lễ hội... của tỉnh trong năm 2015 có sự đóng góp quan trọng của công tác tuyên truyền trong việc tạo sự kết nối các cơ quan truyền thông, tổ chức các chuỗi hoạt động thu hút sự quan tâm, tham gia của không chỉ người dân trong tỉnh mà cả các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. Điển hình như Hội thảo Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang trong mối liên kết vùng Đông Bắc và Tây Bắc; Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày hoàn thành con đường Hạnh phúc, Lễ hội hoa Tam giác mạch gắn với tuyên truyền về Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn... góp phần thu hút vốn đầu tư, phát triển du lịch..., sớm xây dựng tỉnh nhà thành Trung tâm du lịch trọng điểm Quốc gia.

Cùng với tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh còn tập trung tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; ngoài việc tuyên truyền trên khẩu hiệu, pano, áp phích đã chú trọng phát hiện, đi sâu giới thiệu, nêu gương và nhân rộng gương tập thể, cá nhân, mô hình điển hình tiên tiến, qua đó tạo sức lan tỏa ra toàn xã hội.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bên cạnh việc tuyên truyền bằng tiếng Việt, trong năm 2015 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, định hướng và thực hiện việc đặt hàng với Trung tâm sản xuất và Phát thanh - Truyền hình tiếng dân tộc thuộc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh biên soạn, dịch nhiều tài liệu, chương trình thời sự, phóng sự, phim truyện, phim tài liệu, văn hóa, văn nghệ ra tiếng dân tộc để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trạm truyền tin thôn bản, các đội thông tin lưu động, các đội chiếu bóng lưu động... đến với đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số.          

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, làm rạng ngời hơn nữa “bức tranh” Xuân của quê hương, đất nước, năm 2016, công tác tuyên truyền sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn cả nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao tính định hướng chính trị, tính thuyết phục, hiệu quả và tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên tuyên về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội Đảng các cấp; bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang; tuyên truyền nêu bật những thành quả cách mạng mà Đảng ta đã đạt được trong 86 năm qua, đồng thời đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhân dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 71 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam...; tiếp tục đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá về mảnh đất, con người Hà Giang với những nét văn hóa độc đáo nhằm thu hút khách du lịch, các nguồn hỗ trợ, đầu tư phát triển kinh tế, xã hội; tuyên truyền nêu cao cảnh giác, chủ động phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động chống, phá Đảng và Nhà nước ta, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tạo khí thế phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc đón Tết, vui Xuân Bính Thân 2016 an toàn, lành mạnh.

SÈN CHỈN LY
Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
.