Mèo Vạc sẵn sàng cho Đại hội Đảng các cấp

Thứ Ba, 17/03/2015, 17:50 (GMT+7)

BHG - Xác định Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, do vậy,  Đảng bộ huyện Mèo Vạc đã nghiêm túc thực hiện và khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị theo đúng Chỉ thị của Bộ Chính trị cũng như Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy.

Được biết, do các cấp ủy Đảng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện cho các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc trong công tác lãnh, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp; nên việc triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp đến thời điểm này diễn ra đúng theo kế hoạch. Theo đó, thành lập BCĐ và các Tiểu ban giúp việc Đại hội và tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, các Tiểu ban xây dựng kế hoạch cụ thể. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân về Đại hội Đảng các cấp; lựa chọn các công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tổ rà soát bảo vệ chính trị nội bộ đã xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai nhiệm vụ cho các thành viên. Công tác tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, việc bầu Ban Chi ủy đảm bảo đúng phương án nhân sự, đúng quy trình Đại hội và đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hiện vẫn đang tiến hành đúng theo kế hoạch của huyện, xã, thị trấn.

Khẩn trương hoàn thành chỉnh trang khu vực thị trấn Mèo Vạc để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.
Khẩn trương hoàn thành chỉnh trang khu vực thị trấn Mèo Vạc để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

Đồng chí Hầu Minh Lợi, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc cho biết: Để đảm bảo nguyên tắc và thời gian, Đảng bộ huyện tiếp tục triển khai các văn bản của T.Ư, Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng ủy đến các đảng viên trong Chi bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với các Chi, Đảng bộ cơ sở đã triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác Đại hội Đảng các cấp, phục vụ cho việc tổ chức Đại hội các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Tiếp tục chỉ đạo các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy được phân công phụ trách các Chi, Đảng bộ cơ sở thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc chỉ đạo công tác Đại hội theo đúng kế hoạch đã quy định. Sau khi lấy ý kiến của các cơ quan, ban, ngành của huyện tham gia đóng góp vào Dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng ủy cơ sở giao cho tổ giúp việc tiếp thu, bổ sung chỉnh sửa. Đồng thời, thẩm định các số liệu trong báo cáo để chuẩn bị duyệt văn kiện, nhân sự.

Đến nay, đã xây dựng xong dự thảo Nghị quyết và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ cơ sở. Đồng thời, triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác Đại hội Đảng các cấp để phục vụ cho việc tổ chức Đại hội Chi bộ. Tính đến cuối tháng 2.2015, Đảng bộ huyện Mèo Vạc có 63 Chi, Đảng bộ trực thuộc (gồm 42 Chi bộ cơ sở, 18 Đảng bộ xã, thị trấn và 3 Đảng bộ cơ quan). Tổng số có 292 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 3.340 đảng viên, có 283/292 Chi bộ tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2015 – 2018. Đảng ủy cơ sở đã hoàn thành xong hồ sơ cấp ủy và đề án nhân sự.

Với sự chuẩn bị chu đáo như hiện nay, tin tưởng Đại hội Đảng các cấp ở huyện Mèo Vạc sẽ diễn ra thành công và phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Bài, ảnh: KIM TIẾN

 

.