Hội nghị cán bộ công chức Văn phòng Tỉnh ủy

Thứ Ba, 17/03/2015, 17:00 (GMT+7)

BHG- Chiều 17.3, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2015. Dự hội nghị có đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vương Mí Vàng dự hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vương Mí Vàng dự hội nghị.

Báo cáo công tác năm 2014 nêu rõ: Văn phòng Tỉnh ủy đã quán triệt, bám sát các chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của Thường trực, BTV, BCH Đảng bộ tỉnh để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu xây dựng, trình Tỉnh ủy phê duyệt, cho chủ trương, chỉ đạo triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án của T.Ư, của tỉnh trên các lĩnh vực; tổng hợp, văn bản hóa kết luận, quyết định tại các hội nghị, cuộc họp cấp ủy tỉnh; đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của Tỉnh ủy, phục vụ kịp thời, chu đáo các sự kiện chính trị, công tác đối nội, đối ngoại của Tỉnh ủy; bảo đảm an toàn tuyệt đối các đồng chí lãnh đạo T.Ư, khách các tỉnh, khách quốc tế đến thăm và làm việc. Năm qua, tập thể cán bộ, công chức Văn phòng luôn đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, thi đua thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, xử lý tốt mọi công việc đột xuất, phục vụ kịp thời các hoạt động của cấp ủy tỉnh, phối hợp có trách nhiệm với các cơ quan địa phương. Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ trì biên tập, phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể xây dựng dự thảo và thẩm định, trình ký ban hành 78 báo cáo cấp ủy, 139 báo cáo Văn phòng, 27 chương trình, 54 kết luận, 160 thông báo kết luận, 1.312 công văn các loại, 44 kế hoạch, 87 bài phát biểu, 55 quyết định, 1 đề án... Tuy nhiên, công tác phối hợp giữ một số bộ phận có lúc, có việc chưa chặt chẽ, phương thức tiếp cận triển khai nhiệm vụ chậm đổi mới, tính chuyên nghiệp chưa cao.

Năm 2015, Văn phòng Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức, người lao động; chủ động tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện tốt Quy chế làm việc, xây dựng lịch công tác của Thường trực Tỉnh ủy, BTV, BCH Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục tham mưu, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vương Mí Vàng nhấn mạnh: Văn phòng Tỉnh ủy hoạt động mang tính đặc thù, nhiều nhiệm vụ nên việc giáo dục đạo đức, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức phải được đặt lên hàng đầu. Thời gian tới, công tác phối hợp giữa lãnh đạo Văn phòng với công đoàn phải nhịp nhàng, thống nhất, chặt chẽ, triển khai tốt các nhiệm vụ được giao, có giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế trong hoạt động chuyên môn; quan tâm, chăm lo tốt đời sống cán bộ, công chức.

Thiên Thanh

.