Hà Giang

Đảng bộ Quang Bình: Nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên

07:07, 03/12/2015

BHG- Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Quang Bình luôn xác định việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nêu cao tính gương mẫu của cán bô, đảng viên, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình lãnh, chỉ đạo. Bởi vậy, đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện và đạt được kết quả đáng khích lệ.

Theo đánh giá của cấp ủy địa phương cho thấy, hiện trong toàn Đảng bộ huyện, tổ chức bộ máy, biên chế của huyện vẫn còn có chỗ chưa thực sự hợp lý; thẩm quyền, trách nhiệm của một số cán bộ, công chức (CBCC), nhất là người đứng đầu chưa được thể hiện rõ. Đổi mới tổ chức bộ máy chưa gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, chất lượng một số CBCC, viên chức, người lao động chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới;  nhất là trong việc dự báo tình hình, tham mưu đề xuất cho cấp ủy huyện. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, một số cơ quan, đơn vị ở một số nội dung chưa rõ ràng, chậm đổi mới. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy một số phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị chưa phát huy được vai trò trách nhiệm, quyền hạn. Tình trạng suy thoái về phẩm chất, đạo đức lối sống ở một vài cán bộ, đảng viên vẫn còn. Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của trên còn hạn chế. Nội dung sinh hoạt Chi bộ chậm đổi mới, nhiều nơi chưa thể hiện được tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Chi bộ. Công tác quản lý, kiểm tra giám sát, giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bô, đảng viên một số nơi chậm phát huy...

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Hoàng Ngọc Liên, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Để làm tốt những mục tiêu mà Đảng bộ đã đề ra trong thời gian qua; Đảng bộ huyện đã tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Nghị quyết, chương trình, kế hoạch và lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng đáp ứng với yêu cầu trong tình hình hiện nay; đổi mới phương pháp làm việc theo hướng sâu sát, quyết liệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong từng lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tác phong lề lối; phân công các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy dự sinh hoạt các Chi bộ cơ sở, ngành chuyên môn, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh ngay tại cơ sở, giữ vững tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt của cấp ủy gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Định kỳ giao ban với Bí thư Đảng bộ xã, thị trấn; nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND các cấp, định kỳ tiếp công dân tại trụ sở; tổ chức hội nghị sơ, tổng kết để kịp thời chỉ đạo giải quyết các công việc cụ thể, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm. Tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp. Đổi mới hình thức, phương pháp nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, nâng cao chất lượng tuyên truyền. Quan tâm sát sao công tác tổ chức cán bộ, đào tạo quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển; tập trung sắp xếp lại bộ máy các cơ quan...

Có thể nói, thông qua việc thực hiện các giải pháp đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện Quang Bình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt là nhận thức của đại đa số cán bô, đảng viên đã được nâng lên rõ rệt, công tác tuyên truyền có chiều sâu, có chất lượng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được thể hiện rõ nét hơn. Công tác quy hoạch,  luân chuyển và bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng cán bộ được quan tâm đúng mức, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao chất lượng trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT – XH mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra...

Hiến Chương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ký cam kết thực hiện việc "Nghĩ, nói đi đôi với làm" và chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ

BHG- Chiều 11.5, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức ký cam kết thực hiện việc "Nghĩ, nói đi đôi với làm" và chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ. Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì. Dự lễ ký có các đồng chí lãnh đạo UBKT, các Ủy viên UBKT và đông đảo cán bộ, công chức UBKT Tỉnh ủy.

05/11/2015
Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần In Hà Giang

BHG- Ngày 9.5, Chi bộ Công ty Cổ phần In Hà Giang tổ chức Đại hội lần thứ VII (Nhiệm kỳ 2015 - 2020). 

05/11/2015
Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh Hà Giang lần thứ VII nhiệm kỳ 2015-2020

BHG - Sáng 9.5, Đảng bộ Bưu điện tỉnh Hà Giang tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự có đồng chí Hoàng Quốc Đạt, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cùng 48 đảng viên đến từ 5 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ. 

05/10/2015
Hội nghị bàn đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT phát triển bền vững Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn

BHG - Ngày 9.5, tại huyện Đồng Văn, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị bàn đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) phát triển bền vững Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. 

05/10/2015