Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Hà Giang của Bí thư Huyện ủy Quản Bạ Nguyễn Hồng Hải

"Nêu cao trách nhiệm, hướng về cơ sở"

Thứ Bảy, 07/02/2015, 20:56 (GMT+7)

Xuân 2015- Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quản Bạ đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Nhân dịp này, phóng viên Báo Hà Giang có cuộc phỏng vấn đồng chí (Đ/C) Nguyễn Hồng Hải, Bí thư Huyện ủy Quản Bạ về một số kết quả đạt được của Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Bí thư huyện ủy Quản Bạ kiểm tra tình hình trồng cây dược liệu tại thị trấn Tam Sơn.
Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Bí thư huyện ủy Quản Bạ kiểm tra tình hình trồng cây dược liệu tại thị trấn Tam Sơn.

- Phóng viên: Xin Đ/C cho biết một số kết quả Đảng bộ huyện đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII?.

- Đ/C Nguyễn Hồng Hải: Đại hội Đảng bộ huyện Quản Bạ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện đã không ngừng phấn đấu, phát huy nội lực, sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư, khắc phục những khó khăn bằng những giải pháp cụ thể. Đến nay, có 10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, như: tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 156%; tốc độ tăng trưởng tổng đàn gia súc đạt 6%; giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 144%; kết nạp đảng viên mới đạt 136,66%. tỷ lệ Chi bộ trong sach vững mạnh đạt 100%...

- Phóng viên: Xin Đ/C chia sẻ đôi chút kinh nghiệm trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương?.

- Đ/C Nguyễn Hồng Hải: Trước hết là sự đoàn kết thống nhất từ ý chí đến hành động, phát huy được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, từ đó phát huy được sức mạnh đoàn kết của quần chúng nhân dân. Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; chúng tôi thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra giám sát.

- Phóng viên: Bước sang năm mới, xin Đ/C cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm của huyện thời gian tới?

- Đ/C Nguyễn Hồng Hải: Năm 2015, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, chúng tôi tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể, phấn đấu đưa 7 chỉ tiêu còn lại đạt kế hoạch. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực và nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo phát triển bền vững; đẩy mạnh phát triển lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, chú trọng phát triển cây dược liệu, chăn nuôi bò, trồng ngô hàng hóa, phát triển mạnh lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, chủ động ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, Chương trình xây dựng Nông thôn mới và cải thiện đời sống nhân dân; đảm bảo giữ vững chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Qua đó, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bên cạnh đó, chúng tôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng tổ chức tốt Đại hội, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đảm bảo đúng quy định.

- Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

TRẦN HIỀN (Thực hiện)

.