123
Sâu sát cơ sở - thêm vững mạnh - Báo Hà Giang điện tử

Sâu sát cơ sở - thêm vững mạnh

Thứ Bảy, 07/02/2015, 18:58 (GMT+7)

Xuân 2015- Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, vận dụng linh hoạt lý luận vào thực tiễn, bám sát cơ sở để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đặt ra, đó là cách làm được huyện Mèo Vạc đặc biệt chú trọng trong thời gian qua. Kết quả đó được khẳng định bằng sự vững mạnh của cả hệ thống chính trị và sự ấm no đang về trên miền đá tai mèo. 

Người dân xã Sủng Máng góp sức mở đường giao thông nông thôn. Ảnh: TIẾN HẰNG
Người dân xã Sủng Máng góp sức mở đường giao thông nông thôn. Ảnh: TIẾN HẰNG

Năm qua, có nhiều yếu tố khó khăn ảnh hưởng đến đời sống người dân. Nhưng, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận quần chúng nhân dân cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Có được điều đó là nhờ các cấp uỷ Đảng trong huyện đã tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác định hướng dư luận. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, tập trung hướng về cơ sở, bám sát yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn về phát triển KT – XH của địa phương; phương thức vận động quần chúng có nhiều đổi mới, đa dạng. Tích cực nắm bắt tâm tư của các tầng lớp nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn... Vì vậy, trong năm đã có nhiều hộ theo đạo trái pháp luật, nghe theo lời kẻ xấu đã quay trở lại theo đúng phong tục, tập quán của dân tộc mình.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục lý luận chính trị được chú trọng. Trong đó, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã bám sát định hướng của cấp ủy, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được nâng lên, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội. Toàn Đảng bộ huyện có tổng số 63 tổ chức cơ sở Đảng, với 3.346 đảng viên. Với việc bám sát cơ sở, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Bà con nhân dân xã Pả Vi thu hoạch ngô. Ảnh: HẢI ĐĂNG
Bà con nhân dân xã Pả Vi thu hoạch ngô. Ảnh: HẢI ĐĂNG

Thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) và chủ trương “làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trụ sở thôn bản” với hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của người dân trên địa bàn huyện. Người dân đã dần trở thành chủ thể trong xây dựng NTM. Thông qua 9 lần tổ chức lễ ra quân xây dựng NTM với 2.352 lượt người tham gia, quyên góp được 78,23 triệu đồng, hiến 1.200m2 đất, đóng góp được 4.442 ngày công lao động, mở mới 2.700m và nâng cấp 14.126m đường trục thôn, liên thôn; xây dựng 8 nhà trụ sở thôn...

Để tiếp tục tạo bước chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương, Mèo Vạc tiếp tục coi việc bám sát cơ sở là một trong những khâu “then chốt”, là nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã đề ra./.

HẦU MINH LỢI (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc)

.