Quang Bình tuổi 12

Thứ Bảy, 07/02/2015, 21:15 (GMT+7)

Xuân 2015- Đón mùa xuân mới 2015, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quang Bình vô cùng phấn khởi khi đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Đặc biệt, bộ mặt các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực sự khởi sắc.

Diện tích lúa, ngô ngày càng cho năng suất, chất lượng cao,
Diện tích lúa, ngô ngày càng cho năng suất, chất lượng cao,

Năm 2014, với sự chung sức đồng lòng, đoàn kết gắn bó của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong huyện, Quang Bình đã đạt được những kết quả quan trọng: Tổng sản phẩm đạt trên 1.156 tỷ đồng (tăng 154,4 tỷ đồng so với năm trước), trong đó ngành nông, lâm, ngư nghiệp đạt cao nhất 402,4 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 46,7 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 38.000 tấn so với năm 2013 đạt 104,4% kế hoạch; lương thực bình quân đầu người đạt 615 kg/năm, tăng 15 kg so với năm 2013. Đây là sự “đột phá” bằng những cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chủ trương quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung phát triển 5 cây, 2 con, xây dựng các mô hình và đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất, đã đem lại hiệu quả thiết thực như mô hình đầu tư có thu hồi để tái đầu tư, mô hình cánh đồng mẫu thâm canh lúa, ngô, mô hình trồng cam, chè VietGap, mô hình cải tạo vườn đồi tạp gắn với xây dựng nông thôn mới tại 15 thôn của 15 xã, thị trấn, cải tạo vườn cam già cỗi bằng chế phẩm sinh học, mô hình trồng cây chanh leo, mô hình sản xuất cá bỗng bằng phương pháp nhân tạo... Từ các mô hình sản xuất đó nhận thức của người dân đã được nâng cao, nhất là sản xuất nông nghiệp hàng hóa bền vững, năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm được nâng lên. Việc thực hiện liên kết “4 nhà” để đưa KHKT vào sản xuất được nhân dân đồng tình ủng hộ, qua đó đã tăng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp của huyện, đến nay một số sản phẩm đã được khẳng định trên thị trường. Chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai đồng bộ và trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, đã khơi dậy, phát huy nội lực, tăng cường các phong trào hướng về nông thôn như “chung sức xây dựng nông thôn mới”, “ngày thứ 7 vì nông thôn mới”, “nông thôn vì nông thôn mới”...

Cây cam đã trở thành cây xóa đói, giảm nghèo cho bà con nhân dân.
Cây cam đã trở thành cây xóa đói, giảm nghèo cho bà con nhân dân.

Ngành công nghiệp có thế mạnh được thu hút đầu tư như chế biến chè, chế biến gỗ, trong đó công nghiệp thủy điện có bước nhảy vọt, 3 công trình thủy điện có tổng công suất 63,5Mw đã được đưa vào sử dụng. Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề từng bước được quan tâm. Toàn huyện có 73 cơ sở, HTX sản xuất tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động ổn định, có hiệu quả, trong đó có 35 cơ sở HTX sản xuất chế biến, 19 cơ sở sản xuất gỗ ván bóc, công suất đạt 12.000 tấn sản phẩm/năm, có 19 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, 4 làng nghề và 10 cơ sở chế biến chè. Năm 2014 huyện tiếp tục triển khai xây dựng quy hoạch cụm công nghiệp tại xã Tân Bắc... đã góp phần khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương, giải quyết việc làm và tăng trưởng kinh tế. Trong lĩnh vực giao thông xây dựng, năm 2014 huyện xác định là năm “Nâng cao trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện công tác đầu tư XDCB trên địa bàn huyện”, vì thế trong năm huyện đã hoàn thành hồ sơ quyết toán 25 công trình, nghiệm thu đưa vào sử dụng 29 công trình. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được tiến hành đồng bộ đạt được nhiều kết quả tốt. Huyện thường xuyên kiểm tra, rà soát ngăn chặn những hành vi sử dụng đất sai mục đích của các tổ chức, cá nhân. Công tác bảo vệ môi trường từ huyện đến các xã, thị trấn thường xuyên được quan tâm, tạo nên một cảnh quan sạch, đẹp, văn minh. Hoạt động thương mại dịch vụ phát triển rộng khắp trên địa bàn các xã, thị trấn, hiện có 13/15 xã, thị trấn đã có chợ hoạt động sôi nổi. Các tập thể, cá nhân sản xuất kinh doanh thương mại, khách sạn nhà hàng phát triển đa dạng. Hoạt động khoa học công nghệ đã thật sự gắn bó chặt chẽ với sản xuất, đời sống của nhân dân.

Nhảy lửa - Lễ hội truyền thống của dân  tộc Pà Thẻn.
Nhảy lửa - Lễ hội truyền thống của dân tộc Pà Thẻn.

Vốn là một huyện có truyền thống hiếu học, vì thế sự nghiệp giáo dục và đào tạo được quan tâm có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng được nâng lên rõ rệt. Cơ sở vật chất các trường, lớp học được đầu tư nâng cấp, mở rộng; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn, giáo viên giỏi các cấp không ngừng được nâng lên (100% giáo viên đạt chuẩn hóa, trong đó hơn 50% đạt trên chuẩn); tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường, học sinh khá, giỏi, thi chuyển lớp, chuyển cấp, học sinh thi đỗ tốt nghiệp các cấp học và thi đỗ vào các trường chuyên nghiệp năm sau cao hơn năm trước. Toàn huyện hiện có 8 trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Đồng diễn chào mừng Đại hội TDTT toàn huyện năm 2014.
Đồng diễn chào mừng Đại hội TDTT toàn huyện năm 2014.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì và có bước phát triển mạnh, trên cơ sở phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa của các dân tộc, hướng mạnh về cơ sở. Toàn huyện có 195 câu lạc bộ, tổ, đội văn nghệ xung kích, thường xuyên  giao lưu, biểu diễn văn nghệ những ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Đến nay, toàn huyện có 117/135 thôn, tổ dân phố có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, có 93 thôn, tổ dân phố có sân bãi tập thể thao. Hiện có 65 câu lạc bộ thể thao với trên 4.500 hộ, trên 17.000 người tham gia luyện tập thường xuyên... Công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ, chăm sóc trẻ em được quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả tốt. Có 15/15 xã, thị trấn có bác sỹ luân phiên đến công tác thường xuyên; 100% trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, dân tộc thiểu số và nhân dân các dân tộc xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn được cấp phát thẻ BHYT, 9/15 xã, thị trấn đạt chuẩn bộ tiêu chí Quốc gia về y tế...

Làm đường bê tông nông thôn đã trở thành phong trào rộng khắp trong nhân dân,
Làm đường bê tông nông thôn đã trở thành phong trào rộng khắp trong nhân dân,

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thường xuyên được quan tâm. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, gắn với triển khai thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang khi Người lên thăm năm 1961 đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện. Vì thế đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên...

Với những thành quả đạt được, Quang Bình đã và đang tiếp tục phấn đấu giành mục tiêu cao hơn trong năm mới, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp...

HIẾN CHƯƠNG

.