Kỳ vọng trước mùa Xuân

Thứ Bảy, 07/02/2015, 20:59 (GMT+7)

Xuân 2015- Cùng với niềm vui chung khi xuân về, bước sang năm 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quản Bạ tiếp tục tự hào về những thành tựu của một năm vượt khó để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Cây ngô lai ngày càng được người dân trên địa bàn huyện Quản Bạ đưa vào gieo trồng đại trà.
Cây ngô lai ngày càng được người dân trên địa bàn huyện Quản Bạ đưa vào gieo trồng đại trà.

Nhìn lại năm 2014 cho thấy, vượt qua khó khăn do thiên tai, khí hậu khắc nghiệt, người dân trong huyện vui mừng trước những kết quả đã đạt được của mình sau những tháng ngày cần mẫn lao động trên đồng ruộng. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 29.907 tấn và đạt mức bình quân lương thực 603 kg/người/năm. Năm qua, huyện Quản Bạ đã có những bước đột phá tích cực, tập trung chỉ đạo tổ chức và xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất và chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Trong đo, tập trung đầu tư hỗ trợ cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành các mô hình sản xuất mới, cải tạo đàn gia súc, chuyển giao khoa học kỹ thuật, thâm canh, đưa cơ giới hóa vào sản xuất...

Huyện đã triển khai thành công mô hình  đầu tư có thu hồi để tái đầu tư như mô hình chăn nuôi lợn gắn với xây lắp bể Biogas; hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo chưa có trâu, bò để phát triển chăn nuôi trâu, bò sinh sản; thành lập tổ phát triển cây dược liệu và 5 HTX vệ tinh chuyên trồng, sản xuất, kinh doanh dược liệu trên địa bàn, tạo cơ sở bước đầu cho việc sản xuất tập trung và quản lý sản phẩm có hiệu quả... Từ những định hướng phát triển hàng hóa tập trung và cụ thể cho từng vùng thế mạnh và tập quán canh tác của các dân tộc để thành lập các nhóm nông dân cùng sở thích để thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao trình độ, năng lực và tăng thu nhập cho người dân. Điểm nhấn trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 là chương trình xây dựng NTM, tập trung chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua như: phong trào nhà sạch, vườn đẹp, làm đường giao thông nông thôn; tổ chức lại sản xuất; đổi mới, nâng cao chất lượng họp thôn; chú trọng đầu tư để xã Đông Hà được công nhận đạt chuẩn NTM vào đầu năm 2015.

Bà con nhân dân xã Quản Bạ tích cực tham gia đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn.
Bà con nhân dân xã Quản Bạ tích cực tham gia đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, huyện đã hoàn thành kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chất lượng giáo dục của huyện có nhiều chuyển biến tích cực thể hiện rõ sự chung sức đồng lòng của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc quan tâm chăm lo cho sự nghiệp. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp, ngày càng hiệu quả. Công tác giảm nghèo được huyện chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ thông qua các chính sách, dự án, chương trình hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn và nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn, do đó, tỷ lệ hộ nghèo còn 24,27%, giảm 7 % so với năm 2013.

Những thành tựu của năm 2014 đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin phấn khởi cho cán bộ, nhân dân trong huyện đón chào năm mới Ất Mùi. Theo đó huyện đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và thâm canh theo hướng sản xuất hàng hóa, năng suất, hiệu quả kinh tế cao và phát triển bền vững gắn với chế biến, xây dựng thương hiệu và thị trường tiêu thụ; khuyến khích thâm canh, tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, quy hoạch vùng sản xuất cây dược liệu, ngô hàng hóa và trồng cỏ phát triển chăn nuôi trâu, bò hàng hóa, trồng cây tam giác mạch gắn với phát triển du lịch...

Đồng chí Nguyễn Chí Thâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ cho biết: “Huyện đã xây dựng những cơ chế chính sách hỗ trợ và khuyến khích người dân phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, trong đó tập trung vào các mũi nhọn với quan điểm không hỗ trợ cho không mà theo hình thức đầu tư có thu hồi nhằm phát huy hiệu quả tiền hỗ trợ của Nhà nước và khuyến khích sự chủ động trong sản xuất, tránh tư trưởng trông chờ ỷ lại của người dân... Đồng thời, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án đã được phê duyệt đối với đồng bào vùng dân tộc, chương trình giảm nghèo bền vững, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 19%”..../

TRẦN HIỀN

.