Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 29 (mở rộng)

Chủ Nhật, 08/02/2015, 20:50 (GMT+7)

HGO- Ngày 6.2, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV đã tổ chức Hội nghị lần thứ 29 (mở rộng). Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ tỉnh…

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, BCH T.Ư Đảng, khóa XI.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, BCH T.Ư Đảng, khóa XI.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, BCH T.Ư Đảng khóa XI. Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5 - 12.1.2015, BCH T.Ư Đảng khoá XI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10 để thảo luận, thông qua các dự thảo văn kiện trình Ðại hội 12 của Ðảng; cho ý kiến về một số báo cáo, đề án để Bộ Chính trị tiếp thu, hoàn thiện, lãnh đạo tổ chức thực hiện; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư và một số vấn đề quan trọng khác. Cụ thể: Hội nghị đã đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. BCH T.Ư Đảng nhận định, trong những năm qua, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến mới, phức tạp, khó lường, thuận lợi và thách thức đan xen. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu giành được những thành quả quan trọng, tạo tiền đề để nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới. BCH T.Ư Đảng cũng thảo luận, tập trung phân tích những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 5 năm qua và xác định mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng nền tảng vững chắc để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Bên cạnh đó, BCH T.Ư Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020; báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới; đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề án Quy hoạch phát triển và quản lý Báo chí toàn quốc đến năm 2025. Cũng tại Hội nghị lần thứ 10, BCH T.Ư Đảng khóa XI cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; bầu bổ sung 8 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XI; thảo luận Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2014.

Ngay sau khi đồng chí Triệu Tài Vinh thông báo xong nội dung kết quả Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng khóa XI, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 29 (mở rộng) đã tiến hành quy trình về giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiếp đó, BCH Đảng bộ tỉnh đã tiến hành họp nội bộ để kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hàng năm theo Kế hoạch số 175 ngày 01.11.2014 của BTV Tỉnh ủy.

PHI ANH

.