Đồng Văn phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc

Thứ Ba, 03/02/2015, 08:03 (GMT+7)

Thời gian qua, huyện Đồng Văn đạt được những kết quả khá toàn diện trên nhiều phương diện. Thành công đó là do huyện luôn nêu cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Người dân xã Sà Phìn (Đồng Văn) đóng góp công sức, tiền của làm đường giao thông nông thôn.
Người dân xã Sà Phìn (Đồng Văn) đóng góp công sức, tiền của làm đường giao thông nông thôn.

Mỗi cán bộ, đảng viên là lực lượng tiên phong trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy vai trò hạt nhân xây dựng tình làng nghĩa xóm, tuyên truyền nâng cao nhận thức nhân dân thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Mọi cơ chế, chính sách phát triển KT - XH của huyện đều hướng tới lợi ích của dân, vì nhân dân.

Các cơ quan, đoàn thể từ huyện đến cơ sở cùng nhau phối hợp thực hiện mục tiêu đề ra: Trong năm 2014, MTTQ huyện cùng với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, đưa giống mới vào gieo trồng đạt trên 80%; tuyên truyền về cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, qua đó nâng cao nhận thức của người dân trong phát triển kinh tế, biết phát huy nội lực để thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Đã có nhiều tấm gương điển hình về phát triển kinh tế như: Bác Vàng Dung Sử, xóm Lao Sa, xã Sủng Là có gần 20 con bò, trong đó một phần cho bà con nuôi giẽ và luân chuyển. Trước đây hơn 10 năm, gia đình bác Sử còn là hộ khó khăn, để thoát nghèo gia đình đã mạnh dạn đầu tư nuôi bò, lúc đầu chỉ có vài con, nhưng nhờ có kế hoạch trong phát triển chăn nuôi bác đã có đàn bò như ngày nay và trở thành gia đình khá giả; bác Mùa Sé Cơ, xã Sủng Trái, bằng cách thức nuôi và phát triển đàn ong mỗi năm cho thu nhập gần 50 triệu đồng. Bí thư Chi bộ thông Lũng Hòa A, Vàng Chứ Dính đi đầu trong vận động, tuyên truyền người dân của thôn hiến gần 2.000 m2 đất và hàng nghìn ngày công làm đường giao thông nông thôn. Bác Sử, bác Cơ và ông Dính là một trong rất nhiều tấm gương, gia đình điển hình của huyện Đồng Văn trong phát triển kinh tế, tiêu biểu về xây dựng tinh thần đoàn kết thôn xóm.

Hết năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn gần 40%; có trên 45% số hộ gia đình của huyện đạt gia đình văn hóa. Việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc luôn được huyện Đồng Văn quan tâm, thông qua tổ chức “Lễ hội Gầu Tào” tại xã Sủng Là, Sà Phìn và “Hội xuân Khèn Mông” tại xã Phố Cáo; tiến hành sưu tầm, trưng bày trang phục, nhạc cụ dân tộc, duy trì tổ chức “Chợ đêm phố cổ Đồng Văn” vào các tối 15 âm lịch hàng tháng để quảng bá du lịch và tạo nếp sống sinh hoạt văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện. Các ban, ngành, đoàn thể của huyện thường xuyên phối hợp chặt chẽ để tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, tích cực hưởng ứng quyên góp ủng hộ người nghèo, gia đình chính sách. Phong trào thi đua được gắn liền với từng nhiệm vụ cụ thể, phát huy được nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao, như vận động nhân dân đóng góp cả chục nghìn ngày công, hiến trên 4.100m2 đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi; huy động mọi nguồn lực xóa được 63 nhà tạm giúp người dân ổn định đời sống. Bên cạnh đó, huyện còn phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trưởng thôn, xóm, trưởng dòng họ, người có uy tín trong làng xóm và đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh biên giới, trật tự xóm bản làm nền tảng cho sự ổn định để phát triển.

Với sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Đồng Văn, cùng những sáng tạo trong cách nghĩ, việc làm, chắc chắn huyện Đồng Văn sẽ có sự đổi mới, phát triển toàn diện hơn trong năm mới 2015.

HOÀNG NGỌC

.