Kết quả năm 2014 chỉ rõ nhiệm vụ cho năm 2015

Thứ Năm, 01/01/2015, 09:28 (GMT+7)

HGĐT- Năm 2014 có rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng chúng ta đã vượt qua thành công và khẳng định quyết tâm cao độ cho năm 2015; những bài học quý của năm cũ sẽ giúp chúng ta “gạn đục, khơi trong” tìm ra cách làm hay, kinh nghiệm quý, đúng với đòi hỏi của thực tiễn để tiếp tục phát huy, nhân rộng; những cái chưa đúng, chưa phù hợp, kìm hãm sự phát triển để đấu tranh loại bỏ.                       Bản mới Lũng Cú (Đồng Văn). Ảnh: VĂN PHÁT


Năm 2014 được xác định có ý nghĩa quan trọng vì là năm thứ 4 trong lộ trình 5 năm thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội XV Đảng bộ tỉnh (2011-2015); kết quả các mặt của năm đã được tổng kết, đánh giá cả về con số và cách nhìn nhận. Trong đó, việc tổng kết đánh giá toàn diện kết quả thực hiện “4 đổi mới, 8 đột phá, 15 chương trình trọng tâm” được xác định là mấu chốt của “bức tranh” toàn cảnh các mặt đã thực hiện. Nhìn ngược lại đầu năm, khi triển khai nhiệm vụ, BTV Tỉnh ủy đã có quyết tâm và cách tiếp cận mới về biện pháp chỉ đạo: Tại hội nghị BCH, phát phiếu đề nghị các ủy viên hiến kế, đề xuất giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đại hội đề ra, đặc biệt là các chỉ tiêu trọng điểm, các chỉ tiêu đạt thấp; các ý kiến được tổng hợp để BTV nghiên cứu, kết luận, để rồi 9 giải pháp chung và nhiều cách làm cụ thể trong từng lĩnh vực đã được đề ra, triển khai thực hiện, trả lời đúng và trúng các vấn đề KT-XH và đời sống nhân dân đang đặt ra cần giải quyết.


Các giải pháp đã chỉ thẳng vào các vấn đề cần giải quyết như: Không điều chỉnh chỉ tiêu đã đề ra, do vậy các chỉ tiêu còn đạt thấp cần tập trung nguồn lực phấn đấu thực hiện, có thể có chỉ tiêu sẽ không đạt, cần chỉ rõ nguyên nhân để làm căn cứ và kinh nghiệm cho việc xây dựng chỉ tiêu của nhiệm kỳ XVI; cần tìm ra các nội dung cốt lõi, cần thiết nhất trong các Đề án thực hiện “4 đổi mới, 8 đột phá, 15 chương trình trọng tâm” để quyết tâm chỉ đạo, ưu tiên cân đối nguồn lực đầu tư, tập trung tổ chức thực hiện, sát đúng với thực tiễn; chỉ ra những chỉ tiêu quan trọng nhưng đạt thấp, khó hoàn thành để đánh gia đúng thực trạng, đề xuất giải pháp quyết tâm thực hiện. Yêu cầu chỉ rõ: Chỉ tiêu nào cần phải có cơ chế, chính sách hỗ trợ; chỉ tiêu nào đạt thấp mà nguyên nhân là cấp và ngành còn thiếu quyết tâm, chưa quyết liệt thì yêu cầu địa phương, đơn vị đó, đặc biệt là người đứng đầu phải vào cuộc với trách nhiệm cao nhất. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, công chức, có chính sách phù hợp động viên, phát huy tốt nhất sự hăng say, trách nhiệm trong công việc của cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở xã, thôn bản, tổ dân phố. Sâu sát, nắm chắc các nội dung kết luận của Ban Bí thư, Chính phủ về Hà Giang để tranh thủ sự giúp đỡ của các bộ, ngành, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp về nguồn lực, đặc biệt về vốn cho đầu tư phát triển. Đồng thời chú trọng, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nhân rộng mô hình làm hay, làm tốt, đẩy mạnh thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XII của Đảng.


Với quyết tâm và cách làm này, trí tuệ tập thể và trách nhiệm của người đứng đầu đã gắn bó, sâu sát với công việc; những nội dung, yêu cầu trọng tâm, cần thiết nhất được cân nhắc, lựa chọn để triển khai và đầu tư nguồn lực, tạo sự chuyển biến sâu sắc, rõ nét trong công tác lãnh, chỉ đạo; trong nhận thức, trách nhiệm, sự chủ động công việc của cán bộ, công chức và nhân dân. Kết quả năm 2014 cho thấy: Nền kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng với tốc độ tăng trưởng đạt 6,32%, bình quân đầu người đạt 16,2 triệu đồng (tăng 11,34% so với 2013), tổng thu ngân sách tại địa phương đạt 1.440 tỷ đồng. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm được thực hiện tốt với sự tham gia tích cực của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, trong năm có trên 8.400 hộ thoát nghèo, giải quyết việc làm cho 15.893 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 23,2%. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng Nông thôn mới ngày càng sâu rộng, cụ thể, thiết thực, cuối năm đã kiểm tra, đánh giá, công nhận 3 xã (Việt Lâm, Phương Thiện, Phương Độ) đạt chuẩn 19 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới. Hoạt động của các cơ quan báo chí sát thực tiễn, nhiều đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đã rất chú trọng tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến cho du lịch dịch vụ, đặc biệt là tuyên truyền cho Công viên Địa chất Toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn và các điểm du lịch khác, thu hút trên 650 ngàn lượt khách du lịch đến với Hà Giang. Hoàn thành việc nâng cấp Cửa khẩu Thanh Thủy lên Cửa khẩu Quốc tế và công nhận lại Cao nguyên đá Đồng Văn là thành viên Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu.


Những kết quả trên cho thấy hiệu quả của cách làm sâu sát, đi thẳng vào các vấn đề trọng tâm, thực hiện phân cấp - giao quyền gắn với trách nhiệm để các ban, ngành chức năng, cấp huyện, cấp xã cùng thôn, bản, tổ dân phố chủ động sáng tạo trong thực hiện chủ trương, nghị quyết; cả hệ thống chính trị đã mạnh dạn và quyết tâm trong cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ tình trạng cửa quyền, gây khó khăn cho nhân dân và doanh nghiệp; kêu gọi, khuyến khích để huy động được nhiều nguồn lực, sự đóng góp tự nguyện từ các thành phần kinh tế. Người dân đã được bàn, được làm, được kiểm tra, được hưởng lợi từ các chương trình, dự án; đã có cơ chế khá thông thoáng, công khai để người dân, các thành phần kinh tế chủ động, tự nguyện, mạnh dạn tham gia đầu tư thực hiện các chỉ tiêu phát triển bên cạnh nguồn lực và đồng vốn của Nhà nước. Đồng thời, phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để huy động nguồn lực trong dân và các thành phần kinh tế đã được làm khá đồng bộ: Nhiều công trình Nhà Tình nghĩa, Nhà Đại đoàn kết, Đường Đại đoàn kết... rồi các nội dung trong xây dựng Nông thôn mớí, các công trình phúc lợi xã hội đã được đầu tư xây dựng.


Đi cùng các biện pháp lãnh, chỉ đạo về KT-XH; trong năm 2014, Đảng bộ tỉnh đã chú trọng công tác xây dựng Đảng bằng nhiều cách làm thiết thực, cụ thể; với trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4, khóa XI-“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn liền với nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ. Xác định công tác xây dựng Đảng phải đi vào cuộc sống, thể hiện qua công việc hàng ngày của các cấp, ngành; của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân - từ đó yêu cầu tính gương mẫu, sự nghiêm túc rèn luyện đạo đức lối sống, đặc biệt là trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Coi trọng dân chủ, đoàn kết, tự phê bình và phê bình trong Đảng, gần gũi với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền tự do dân chủ trong xã hội. Xác định để cán bộ, đảng viên làm đúng, làm tốt, ít sai phạm, không mắc khuyết điểm do hạn chế nhận thức, thiếu hiểu biết thì phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật, quán triệt Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, trách nhiệm tuân thủ pháp luật cho cán bộ của cả hệ thống chính trị; cùng với yêu cầu nâng cao dân trí cho nhân dân. Đã kiên quyết đấu tranh làm rõ, kết luận, có hình thức kỷ luật cụ thể những cán bộ, đảng viên, tổ chức có sai phạm, khuyết điểm trong năm vừa qua.


Thành quả năm 2014 khẳng định hướng đi, cách làm của chúng ta sát đúng với đòi hỏi thực tiễn; kết quả này sẽ là cơ sở chính xác để xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ cho năm 2015 - năm cuối cùng của nhiệm kỳ 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh. Đảng bộ đã xác định nhiệm vụ cho năm 2015 là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ của cán bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đổi mới cơ chế, chính sách, đẩy mạnh huy động nguồn lực cho phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh xã hội. Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Các chỉ tiêu chủ yếu là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 6,5%, thu nhập bình quân đầu người 17,64 triệu đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.550 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 23,2% xuống còn 16,65%, tạo việc làm mới cho 15.900 lao động.


Năm 2014 có rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng chúng ta đã vượt qua thành công và khẳng định quyết tâm cao độ cho năm 2015; những bài học quý của năm cũ sẽ giúp chúng ta “gạn đục, khơi trong” tìm ra cách làm hay, kinh nghiệm quý, đúng với đòi hỏi của thực tiễn để tiếp tục phát huy, nhân rộng; những cái chưa đúng, chưa phù hợp, kìm hãm sự phát triển để đấu tranh loại bỏ. Tin tưởng rằng, kết quả của năm 2014 sẽ chỉ rõ nhiệm vụ phải làm, là động lực lớn lao cho chúng ta bước vào năm mới 2015 - năm cuối cùng quyết định việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2011- 2015 do Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV đề ra.


LÊ TRỌNG LẬP
.