Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Thứ Tư, 07/01/2015, 13:13 (GMT+7)

HGĐT- Chiều 12.12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) giai đoạn 2011-2015, tiến độ giải ngân các nguồn vốn năm 2014. Đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Trên địa bàn tỉnh đang triển khai 13 Chương trình MTQG như Chương trình Việc làm và dạy nghề, giảm nghèo bền vững, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng nông thôn mới (XDNTM)... Các chỉ tiêu của Chương trình MTQG được lồng ghép vào kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm và hàng năm. Tổng nguồn vốn đã huy động cho các Chương trình MTQG trong 4 năm đạt trên 3 nghìn tỷ đồng, trong đó ngân sách T. Ư gần 2,7 nghìn tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 34 tỷ đồng, vốn Trái phiếu Chính phủ (TPCP) gần 147 tỷ đồng, vốn huy động khác trên 67 tỷ đồng. Năm 2014, kế hoạch vốn giao thực hiện các Chương trình MTQG trên 841 tỷ đồng, kết quả giải ngân đến cuối tháng 10 gần 590 tỷ đồng, đạt trên 70%. Việc triển khai các Chương trình MTQG mang lại hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng phát triển KT-XH, XĐGN, cải thiện đời sống nhân dân. Đối với công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư năm 2014, đến nay tổng số thanh toán 2.632/3.506 tỷ đồng, đạt 75%. Trong đó, một số nguồn giải ngân đạt tỷ lệ thấp như nguồn TPCP để XDNTM đạt 60%; nguồn vốn bảo vệ, phát triển rừng giao kế hoạch Nhà máy gỗ MDF Hà Giang 50 tỷ đồng, giải ngân được 0%...

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai các Chương trình MTQG còn hạn chế như nguồn vốn T.Ư và của tỉnh có hạn, trong khi nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng lớn, việc thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án khó triển khai do chưa có quy chế; tiến độ thi công một số công trình còn chậm, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tồn đọng của những năm trước khá lớn, có dự án hoàn thành nhiều năm nhưng chưa giải quyết dứt điểm; đời sống nhân dân tuy được cải thiện, nhưng còn nhiều khó khăn, thiếu đất sản xuất, thu nhập bình quân còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo tuy giảm nhanh, nhưng chưa bền vững, số hộ tái nghèo và cận nghèo còn cao; số lượng đào tạo nghề khá cao, nhưng chất lượng nhiều bất cập, hiệu quả chưa cao, công tác xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài đạt thấp...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông nêu rõ: Đến thời điểm hiện tại, một số chương trình kết quả thực hiện đạt thấp, trong khi đó tốc độ giải ngân từ nay đến cuối năm rất khó khăn, nếu không có giải pháp quyết liệt, cách làm quyết liệt thì khó hoàn thành. Những vướng mắc trong quá trình giải ngân, giữa ngành và cấp cần phải phối hợp chặt chẽ, đồng thời thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của tỉnh để giải quyết. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư cần đẩy nhanh khối lượng hoàn thành công trình, lập hồ sơ thanh toán trong tháng 12, tích cực giải ngân các Dự án 30a; các dự án không có khối lượng, không thể giải ngân phải tiến hành điều chỉnh kịp thời nguồn vốn cho dự đã hoàn thành, hoặc quyết toán; các ngành cần tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, phối hợp chủ đầu tư thông báo thủ tục thanh toán, không để tồn ngân... Từ nay đến hết 2015, các sở, ngành, huyện, thành phố cần tập trung chỉ đạo, hoàn thành dứt điểm các dự án đầu tư dở dang, đưa vào sử dụng; không bố trí vốn khởi công các dự án mới, trừ Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và XDNTM. Đối với các dự án không thể hoàn thành trong năm 2015, các chủ đầu tư tổng hợp báo cáo, phân loại cụ thể theo nguồn vốn, gửi cơ quan thường trực quản lý chương trình tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý. Các nhiệm vụ, mục tiêu của chương trình dở dang sẽ chuyển sang nhiệm vụ thường xuyên và bố trí trong ngân sách của sở, ngành, ngân sách trong cân đối các huyện, thành phố theo phân cấp. Đối với nguồn vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo, XDNTM, việc bố trí vốn phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách Nhà nước (NSNN) và TPCP, những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) tại các địa phương, tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng XDCB từ nguồn vốn NSNN và TPCP. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG, nhất là công tác giải ngân các nguồn vốn được UBND tỉnh giao...

Thiên Thanh

.