Đảng bộ thành phố Hà Giang tập trung lãnh đạo thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Thứ Năm, 01/01/2015, 09:09 (GMT+7)

HGĐT- Năm 2014 là năm “bản lề” thành phố Hà Giang thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2010 – 2015. Mặc dù tình hình kinh tế trong nước, của tỉnh gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Thành ủy; sự triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện của UBND thành phố, đặc biệt là các phòng, ban chức năng, KT-XH của thành phố vẫn có bước phát triển đáng tự hào; tình hình AN-QP được giữ vững, TTAT xã hội được đảm bảo.Cây khoai tây vụ Đông – mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng - được thành phố Hà Giang thực hiện thành công, đang nhân rộng.


Là năm “nước rút” thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2010 – 2015, tuy nhiên, năm 2014, tình hình KT-XH trong tỉnh và thành phố gặp nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư phát triển hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch... Trước những khó khăn đó, ngay từ đầu năm, Thường trực Thành ủy đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cụ thể hoá phương châm lãnh đạo “Tiếp tục thực hiện 1 đổi mới, 5 đột phá”, triển khai nhiệm vụ theo tinh thần “Tập trung, kiên quyết, dứt điểm, hiệu quả” đã mang lại những kết quả rõ nét. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tốc độ tăng giá trị gia tăng nền kinh tế đạt 13,49%, tăng 0,74% so với năm 2013; giá trị gia tăng của các ngành và lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục có những khởi sắc; dịch vụ nhà hàng, khách sạn chuyển biến tích cực. Thu ngân sách 265,2 tỷ đồng, đạt 101% NQ (tăng 7% so với cùng kỳ năm trước); thu nhập bình quân đầu người ước đạt 31,4 đồng/năm, tăng 3,8 triệu đồng so với năm 2013; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,48%; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 650 tỷ đồng. Chương trình Xây dựng NTM có bước chuyển biến tích cực, 2 xã Phương Thiện và Phương Độ đã được công nhận đạt các tiêu chí NTM; công tác chỉnh trang, đô thị tiếp tục được đẩy mạnh, bộ mặt đô thị ngày càng hoàn thiện hơn... Công tác văn hóa, giáo dục, y tế cũng được thành phố đặc biệt chú trọng. Trong đó tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất các nhà trường để xây dựng trường học, lớp học chất lượng cao như xây dựng mới Trường THCS Lê Quý Đôn; mở rộng quy mô tổ chức các lễ hội gắn với tổ chức các trò chơi dân gian theo phương châm xã hội hóa.


Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tạo lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều “Diễn đàn nhân dân” tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển KT-XH, phòng, chống tội phạm, chấp hành pháp luật về TTATGT, chỉnh trang đô thị, xây dựng NTM...


Dự báo năm 2015 vẫn còn nhiều khó khăn do tình hình kinh tế trong nước có phục hồi nhưng vẫn chậm, tuy nhiên đây là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, vì vậy để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.


Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết: Năm 2015, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2011 – 2015, tạo tiền đề cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020. BCH Đảng bộ thành phố xác định chủ đề của năm 2015 là: “Năm kỷ cương văn minh đô thị, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển đô thị” và mục tiêu: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, huy động các nguồn lực để tiếp tục thực hiện 2 nhiệm vụ đột phá: Phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; phát triển hạ tầng đô thị đảm bảo đồng bộ, hiện đại và 2 nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM. Đẩy mạnh phát triển KT-XH gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả tăng trưởng, đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố QP-AN, bảo đảm TTATXH. Đổi mới công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện kỷ cương, văn minh đô thị.


Phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm khắc phục những hạn chế, khó khăn, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã xác định một số mục tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng giá trị gia tăng nền kinh tế 13,72% (theo giá so sánh năm 2010). Cơ cấu các ngành kinh tế: Dịch vụ chiếm 71,13%; Công nghiệp, xây dựng chiếm 24,31%; Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 4,56%. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế: Giá trị thương mại, dịch vụ trên 2.856 tỷ đồng; sản xuất công nghiệp, xây dựng trên 719 tỷ đồng; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên 223 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 34,3 triệu đồng/năm, thu ngân sách trên địa bàn 300 tỷ đồng.


Tập trung phát triển các ngành dịch vụ, thương mại có tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung, có chất lượng cao và nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích canh tác. Triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm, các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực tài nguyên môi trường, quản lý đô thị; giải quyết và xử lý kịp thời các vấn đề bức xúc về đất đai, công tác BTGPMB của các dự án đầu tư trên địa bàn. Thực hiện đổi mới mạnh mẽ GD-ĐT theo hướng chuẩn hóa. Củng cố và nâng cao chất lượng mạng lưới y tế, văn hóa, thể dục thể thao; đảm bảo an sinh xã hội.


Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ then chốt - xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trọng tâm là củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực ngang tầm với nhiệm vụ được giao; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Với đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước; sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh, cùng với quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức; tranh thủ thời cơ, khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Hà Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2015 - Xây dựng thành phố Hà Giang sáng, xanh, sạch, đẹp, kỷ cương, văn minh và phát triển theo hướng hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.


VĂN NGHỊ
.