123
Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung (khóa học 2014 -2016) - Báo Hà Giang điện tử

Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung (khóa học 2014 -2016)

Thứ Hai, 29/12/2014, 21:14 (GMT+7)

HGĐT - Chiều 29.12, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hà Giang (khóa học 2014 – 2016). Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Tài, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Học viện chính trị khu vực I; đại biểu của các Ban xây dựng Đảng tỉnh ủy, các cơ quan Ban, Ngành của tỉnh.


Khóa học có thời gian 2 năm, với 90 học viên được tuyển chọn là đảng viên, cán bộ quản lý các phòng, ban trong tỉnh. Trong quá trình học, các học viên sẽ được các giảng viên của Học viện Chính trị khu vực I, truyền đạt, nâng cao các kiến thức, lý luận chính trị theo chương trình mới: Tập trung đi sâu nghiên cứu thấm nhuần những thành tựu phát triển mới và các giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, những kiến thức mới về kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế góp phần củng cố tư tưởng lập trường chính trị cách mạng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH và hội nhập Quốc tế, các kỹ năng xử lý tình huống trong chỉ đạo, điều hành trong thực tiễn công tác...

 


Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Công tác bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị cho các cán bộ đảng viên hết sức quan trọng. Vì vậy, đề nghị các giảng viên, Ban chỉ đạo lớp học phối hợp với nhà trường thường xuyên theo dõi, đánh giá nghiêm túc học viên trong quá trình học. Đối với các học viên phải chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế của lớp học. Qua những kiến thức được các giảng viên truyền đạt, các học viên nắm vững kiến thức lý luận, từ đó thực hiện tốt các chủ trương quan điểm của Đảng vào công tác chỉ đạo quản lý theo đúng phương châm hoạt động lý luận chính trị phải gắn với hoạt động thực tiễn.


Văn Long
.