Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2015

Thứ Ba, 30/12/2014, 15:23 (GMT+7)

HGĐT- Ngày 30.12, tại Bộ CHQS tỉnh đã diễn ra Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng (QSQP) và công tác xây dựng Đảng năm 2015 của Đảng ủy Quân sự tỉnh. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện Tư lệnh Quân khu 2; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Bí thư Hyện ủy, Chủ tịch UBND 11 huyện, thành phố.


Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đã quán triệt tóm tắt nội dung Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Quân khu 2 về nhiệm vụ QSQP và công tác xây dựng Đảng năm 2015.

 


Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh kết luận Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2015 của Đảng ủy Quân sự tỉnh.


Tiếp thu và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Quân khu 2 về nhiệm vụ QSQP, trong năm 2014 Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung vào lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, biên giới, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về quốc phòng, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh đạt kết quả tốt, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Tập trung lãnh, chỉ đạo và nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang; thực hiện tốt 3 khâu đột phá là: Nâng cao chất lượng huấn luyện, tạo chuyển biến vững chắc về kỷ luật và quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị. Tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển KT-XH và xây dựng NTM ở địa phương. Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác QSQP của tỉnh năm 2015 bao gồm: Nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững, ổn định chính trị; củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đánh giá: Công tác nắm địa bàn, giải quyết các vụ việc, điểm nhóm được thực hiện có hiệu quả; vai trò tham mưu của Ban CHQS các cấp đã đúng và trúng, góp phần tạo nên nhiều kết quả nổi bật, có trọng tâm, trọng điểm. Bước sang năm 2015, năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của cả nước nên nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững chủ quyền sẽ gặp phải nhiều khó khăn, thách thức hơn. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Đảng ủy Quân sự cần bám sát vào Nghị quyết của cấp ủy các cấp để đề ra chương trình hành động cho từng quý, từng năm. Xây dựng tiềm lực quốc phòng địa phương.Đảng ủy Quân sự các cấp cần chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng nhất là về văn kiện và nhân sự Đại hội. Các lực lượng vũ trang nói chung và quân sự tỉnh nói riêng cần làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho tỉnh, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng tỉnh Hà Giang phát triển về kinh tế, ổn định về an ninh chính trị.


PHI ANH
.