123
HĐND huyện Xín Mần tổ chức kỳ họp thứ 9 - Báo Hà Giang điện tử

HĐND huyện Xín Mần tổ chức kỳ họp thứ 9

Thứ Hai, 29/12/2014, 09:33 (GMT+7)

HGĐT- Trong 2 ngày 25 - 26.12, HĐND huyện Xín Mần khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức kỳ họp thứ 9, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết phát triển kinh tế, xã hội năm 2014. Tới dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo: Thường trực Huyện ủy, các ban, ngành, các đại biểu HĐND huyện.


Báo cáo tại kỳ họp cho thấy: Tổng sản lượng lương thực năm 2014 của Xín Mần đạt gần 38.000 tấn. Mức lương thực bình quân đầu người đạt 615 kg/năm. Thu ngân sách trên 45,7 tỷ đồng. Tổng sản phẩm xã hội đạt trên 970 tỷ đồng. Hàng hóa trao đổi qua cửa khẩu Xín Mần (Việt Nam) – Đô Long (Trung Quốc) trên 4 triệu USD. Tăng trưởng GDP năm 2014 ước đạt 9,5% theo hướng tăng dần tỷ trọng xây dựng, thương mại và dịch vụ. Trong năm, đã tổ chức sắp xếp lại sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh với những cây, con, có giá trị kinh tế cao như: Trồng lúa Già Dui, Nấm Xít, Nếp cái hoa vàng đặc sản. Trồng ngô, đậu tương hàng hóa liên kết với doanh nghiệp, HTX. Tập hợp các hộ, nhóm hộ chăn nuôi tập trung tại 118 trang trại, bán trang trại nuôi lợn từ 50 con/lứa, đến vài trăm con và nuôi 3 lứa/năm. Thành lập 367 Nhóm sở thích cùng liên kết làm ăn. Phát triển đàn trâu trên 16.548 con, đàn bò 8.800 con, dê trên 16.540 con, ngựa 1.150 con và duy trì đàn lợn, gia cầm trong hộ gia đình đưa chăn nuôi chiếm từ 35 – 45% thu nhập kinh tế hộ gia đình. Bình quân đàn gia súc: Trâu, bò, dê là 5,5 con/hộ, chưa kể đàn lợn trên 63.000 con và gia cầm các loại. Đã quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, khoáng sản, nguồn nước. Mở rộng thu hút đầu tư, chú trọng đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm. Chú trọng công tác giáo dục, đào tạo và an sinh xã hội. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng luật các đơn thư của công dân, các ban HĐND đã tổ chức tốt các kỳ họp HĐND đúng quy trình, luật định. Trước và sau các kỳ họp đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc cử tri. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết HĐND đề ra trong phát triển kinh tế, xã hội năm 2014. Đồng thời, cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp lãnh đạo nhân dân giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững biên giới, duy trì tốt trật tự xã hộị để nhân dân làm ăn, xây dựng quê hương.

 

Kỳ họp đã nghe các báo cáo của: Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân, báo cáo trả lời ý kiến cử cư tri. Tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh thành viên UBND huyện khóa XVIII. Bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu và phê chuẩn.

 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND đã dành nhiều thời gian bàn, tìm các biện pháp, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội năm 2015. Chỉ rõ: Tiếp tục tổ chức sắp xếp lại sản xuất nông, lâm nghiệp. Làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính để thu hút đầu tư để xây dựng, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện thành công Nghị quyết HĐND đề ra.


NGUYỄN HÙNG
.