123
Đoàn công tác số 2 BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Bắc Quang - Báo Hà Giang điện tử

Đoàn công tác số 2 BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Bắc Quang

Thứ Tư, 18/10/2017, 14:35 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Quyết định của Tỉnh ủy về việc thành lập Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy kiểm tra, làm việc với các Đảng bộ trực thuộc về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, sáng 18.10, Đoàn công tác số 2 do đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn cùng các thành viên có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Bắc Quang.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở của Bắc Quang đã thực hiện công tác lãnh, chỉ đạo một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, các tiềm năng, thế mạnh được khai thác ngày một hiệu quả; các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều thành tựu quan trọng; đời sống người dân từng bước được nâng lên; QP – AN, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh thường xuyên được quan tâm, chú trọng. Ước đến hết năm 2017, huyện lãnh đạo đạt và vượt 9 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, gồm: Tổng sản phẩm bình quân đầu người 30/30 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực 56,5/42 vạn tấn; giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên ha đạt 62,4/58 triệu đồng/ha; tỷ lệ che phủ rừng 63,5/58%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,16/1,4%; tỷ lệ hộ dùng điện 98/94,4%; tỷ lệ huy động trẻ từ 6 – 14 tuổi 99,9/99%; tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia 30/30%; tỷ lệ dân cư thành thị và nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh 92/90 và 99/88%. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, có 1/25 đã đạt kế hoạch; 7/25 chỉ tiêu đạt từ 90 – dưới 100%; có 13/25 chỉ tiêu đạt từ 75 – dưới 90% kế hoạch; 4/25 chỉ tiêu đạt từ 50 – dưới 75% kế hoạch…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị Đảng bộ huyện Bắc Quang trên cơ sở các chỉ tiêu cần đề ra các giải pháp cụ thể, phấn đấu đạt và vượt để có thể kéo giúp các huyện khác trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; cần xác định lại quy hoạch phát triển vùng, trong đó đánh giá lại tiềm năng, lợi thế của từng xã, từng vùng để bám sát lãnh, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định: Bắc Quang là huyện nằm trong vùng động lực và phát triển nông nghiệp là lĩnh vực trọng tâm của huyện , do đó huyện cần tiếp tục xác định rõ loại cây trồng và vật nuôi chủ lực; chú trọng áp dụng KHKT vào sản xuất; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về sản xuất hàng hóa thông qua xây dựng mô hình và xây dựng mối liên kết sản xuất bền vững; đối với tái cơ cấu ngành nông nghiệp cần xác định rõ phương thức sản xuất để đảm bảo tăng trưởng trong từng lĩnh vực ngành; chú trọng phát triển dược liệu; phát huy vai trò của vùng động lực để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng; quan tâm đến phát triển du lịch; rà soát lại đội ngũ cán bộ để bồi dưỡng, luân chuyển một cách hợp lý, hiệu quả; rà soát, tính toán các công trình xây dựng trên địa bàn; xây dựng kế hoạch phát triển KT – XH cần gắn với nguồn lực để triển khai thực hiện, tạo bước bứt phá của huyện trong thời gian tới…

KIM TIẾN

.