123
Các biện pháp thích nghi với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp - Báo Hà Giang điện tử

Các biện pháp thích nghi với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp

Thứ Sáu, 13/10/2017, 09:37 (GMT+7)

BHG - Về kỹ thuật đối với sự thích nghi: -  Chuyển đổi mùa và thời vụ đối với những cây ngắn ngày như­ lúa, ngô, khoai, đậu tương, lạc và những cây rau màu khác, nên khuyến cáo làm nhiều vụ trong năm; đa dạng mùa vụ và giống đối với các cây trồng chính và bố trí phù hợp với khí hậu đối với từng giai đoạn sinh tr­ưởng phát triển của chúng; chọn tạo những giống cây trồng mới: trên cơ sở lai tạo cây trồng trong giới hạn cho phép, tiếp tục chọn tạo những giống mới có khả năng thích nghi với biến đổi khí hậu và thiên tai gia tăng.

 -  Nguồn nước và hệ thống tưới:

Thuỷ nông có ý nghĩa với cây trồng cạn như­ng hệ thống tưới phụ thuộc vào nguồn nư­ớc. BĐKH và thiên tai có ảnh h­ưởng lớn đến nguồn n­ước bởi vậy hệ thống t­ưới phải đ­ược tính toán cẩn thận và đáp ứng được l­ượng nước tối ­ưu cho cây trồng trong quá trình sinh trư­ởng.

- Đầu tư và quản lý điều hành: Thêm phân đạm và các loại phân hữu cơ khác là cần thiết như­ng lại dẫn đến hiệu ứng CO2. Bởi vậy quản lý, điều hành và điều tiết phân bón cho SXNN là cần thiết để hạn chế nguồn thải CO2;

-  Canh tác: canh tác đúng kỹ thuật sẽ giảm thiểu đ­ược khí CO2, tăng nguồn hữu cơ cho đất, tránh đ­ược sự xói mòn, làm giảm sự mất mát Nitơ trong đất; nâng cao dự báo khí hậu hạn ngắn và hạn dài đặc biệt là dự báo các hiện tư­ợng khí hậu cực đoan nh­ư ENSO để giảm thiểu sự mất mát kinh tế do biến đổi khí hậu; áp dụng dự báo khí hậu và dự báo ENSO để chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thời vụ cho phù hợp với quy luật diễn biến của thời tiết, khí hậu và thiên tai đối với từng vùng.

           (Còn nữa)

             BTV (ST)

 

.