Yên Minh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Thứ Năm, 29/08/2019, 10:16 (GMT+7)

BHG - Thời gian qua, huyện Yên Minh đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải cơ sở. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của huyện.

Hiện nay, Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện tiếp tục được kiện toàn với 29 thành viên. Đội ngũ báo cáo viên cấp huyện có 20 đồng chí, cấp xã 250 đồng chí. Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã gồm các công chức chuyên môn Tư pháp hộ tịch, Công an, Địa chính, Lao động - TBXH, Hiệu trưởng các trường học và Trưởng các đoàn thể ở xã… Từ đầu năm đến nay, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện và UBND các xã, thị trấn đã tâp trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013; các Bộ luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Lao động, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Đặc xá, Luật Chăn nuôi, trồng trọt… với trên 411 cuộc, 42.067 lượt người tham gia. Ngoài ra, công tác xây dựng, quản lý khai thác Tủ sách pháp luật cũng được quan tâm, đảm bảo tổ chức hoạt động hiệu quả; hiện toàn huyện có 58 tủ sách, số lượng sách pháp luật gần 200 cuốn/tủ và 65 văn bản pháp luật các loại; phục vụ cho trên 2.400 lượt người mượn đọc, nghiên cứu và tìm hiểu.

Nói về công tác hòa giải ở cơ sở, đồng chí Nguyễn Văn Sáng, Trưởng phòng Tư pháp huyện Yên Minh cho biết: Đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở. Cùng với đó, đơn vị đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các tổ hòa giải và hòa giải viên. Trong 6 tháng đầu năm, các tổ hòa giải đã thụ lý hòa giải 72 vụ việc, giảm 22 vụ so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung các tổ hòa giải đã phát huy hiệu quả, hòa giải tốt những mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; qua đó đã góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, hạn chế khiếu nại đông người, vượt cấp.

Có thể nói, công tác PBGDPL và hòa giải cơ sở trên địa bàn huyện Yên Minh trong thời gian qua thực hiện có nề nếp, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Trên cơ sở đó, huyện tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức PBGDPL, có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn.

Hồng Cừ

.