Đồng Văn sau 5 năm thực hiện "Ngày Pháp luật"

Thứ Ba, 22/01/2019, 09:48 (GMT+7)

BHG - Theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2012, “Ngày 9 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngay từ năm 2013, tỉnh ta đã triển khai thực hiện đồng bộ “Ngày Pháp luật” tại các huyện, thành phố.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Công an Phố Bảng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân thôn Tả Kha, thị trấn Phố Bảng.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Công an Phố Bảng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân thôn Tả Kha, thị trấn Phố Bảng.

Tại Đồng Văn, UBND huyện đã chỉ đạo thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL và triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn. Sau 5 năm thực hiện, Ngày Pháp luật đã được các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tích cực hưởng ứng; tạo hiệu ứng và thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Từ đó, góp phần xây dựng lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân.

Trong những năm qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Đồng Văn luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật cho các tầng lớp nhân dân. UBND huyện phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; ban hành nhiều văn bản để làm tốt công tác tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật” trên địa bàn huyện.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, “Ngày pháp luật” trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Tuyên truyền được 5.720 cuộc với 120.392 lượt người tham gia. Trong đó, tổ chức tuyên truyền PBGDPL qua các phương tiện thông tin đại chúng được 1.350 lượt tin, bài, tuyên truyền cho 20.372 lượt giáo viên và học sinh các trường học; tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” với 3.174 bài dự thi. Việc tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật của cán bộ, nhân dân thông qua Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương đạt hiệu quả cao với gần 3 nghìn lượt người tham gia đọc và khai thác; hàng năm cung cấp trên 50 đầu sách cho Tủ sách pháp luật; biên soạn được 6 bộ tài liệu tuyên truyền về Hiến pháp, Luật PBGDPL, Luật Đất đai, Luật Hình sự, Luật Dân sự… đến cán bộ, công chức, viên chức.

Từ hướng dẫn của các cơ quan chức năng như Công an huyện, Phòng Tư pháp, Trung tâm Văn hóa… “Ngày Pháp luật” trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện với nhiều mô hình, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, thu hút đông đảo người dân hưởng ứng. Tiêu biểu như: Mô hình sân khấu hóa kết hợp giữa biểu diễn văn hóa, văn nghệ và tuyên truyền pháp luật; các hội thi, cuộc thi và trực tiếp vận động tại nhà dân… phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, mỗi cơ quan, đơn vị. Thông qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của “Ngày Pháp luật” và trở thành ngày sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng trong nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trung Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, cho biết: Việc triển khai thực hiện tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn huyện 5 năm qua đã được đông đảo cán bộ, nhân dân ủng hộ. Trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung phát động phong trào vận động toàn thể cán bộ, nhân dân tham gia vào công tác PBGDPL, củng cố đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; chú trọng tuyên truyền, PBGDPL sâu rộng trong cán bộ, nhân dân bằng việc lồng ghép các buổi họp dân, hội nghị, sinh hoạt chuyên, kịp thời phổ biến đến toàn thể nhân dân các văn bản pháp luật mới… Từ đó, hướng đến mục tiêu “365 ngày đều là Ngày Pháp luật”.

Bài, ảnh: MY LY

.