Đồn Biên phòng Lũng Làn: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và người dân vùng biên giới

Thứ Ba, 18/09/2018, 15:14 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017 – 2021”. Thời gian qua Đồn Biên phòng Lũng Làn đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân khu vực biên giới, giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn xã Sơn Vĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Làn phát tờ rơi cho người dân tại buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Làn phát tờ rơi cho người dân tại buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như: Tuyên truyền tập trung, sân khấu hóa, in ấn pa nô áp phích, tờ rơi tài liệu tuyên truyền để người dân dễ hiểu, dễ tiếp thu. Trong 9 tháng đầu năm 2018, Đồn Biên Phòng Lũng Làn đã phối hợp với các ban, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân được 46 buổi tuyên truyền, với trên 2.400 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung vào 3 Văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc; Đề án 05 của Chính phủ về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới; Nghị định 34/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc; Chỉ thị 39 của UBND tỉnh Hà Giang về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9.1.2015 “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”…

Những hình thức đa dạng, nội dung tuyên truyền phong phú đã trực tiếp tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới. Qua đó góp phần hạn chế vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định ANCT và TTATXH tại xã vùng biên Sơn Vĩ.

Tin, ảnh: Hà Linh (Mèo Vạc)

.