Lễ kết chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội LHPN tỉnh

Thứ Năm, 15/03/2018, 16:58 (GMT+7)

BHG - Ngày 14.3, Sở Tư pháp và Hội LHPN tỉnh tổ chức Lễ Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018 – 2022.

Lãnh Sở Tư pháp và Hội LHPN tỉnh ký kết Chương trình phối hợp
Lãnh đạo Sở Tư pháp và Hội LHPN tỉnh ký kết Chương trình phối hợp

Chương trình ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội LHPN tỉnh trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hai bên; bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của phụ nữ, kịp thời hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, thúc đẩy việc thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, hội viên phụ nữ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật, nhất là các dự án luật liên quan trực tiếp đến phụ nữ; kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoặc là báo cáo viên pháp luật, tư vấn viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên đáp ứng yêu cầu công tác; phát huy đầy đủ vai trò, nâng cao trách nhiệm của ngành Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ , hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật.

Giai đoạn 2018 – 2022, hai bên tăng cường phối hợp công tác để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ như: Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật; bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội LHPN và ngành Tư pháp; tham gia giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách và góp ý, tham gia xây dựng pháp luật.

Tin, ảnh: Thanh Thủy

.