Đưa chính sách, pháp luật thuế đến người dân, doanh nghiệp

Thứ Tư, 03/02/2021, 17:12 (GMT+7)

BHG - Qua công tác phối hợp liên ngành đã góp phần quan trọng đưa chính sách, pháp luật thuế được phổ biến kịp thời tới người dân và doanh nghiệp. Từ đó, hình thành nhận thức đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về chính sách, pháp luật thuế, chiến lược cải cách hệ thống thuế… để chung sức hành động, xây dựng ngành Thuế nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc từng bước hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Lãnh đạo Phòng Phóng viên (Báo Hà Giang) phân công nhiệm vụ tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế cho phóng viên.
Lãnh đạo Phòng Phóng viên (Báo Hà Giang) phân công nhiệm vụ tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế cho phóng viên.

Nhiều năm trở lại đây, chương trình phối hợp liên ngành giữa Cục Thuế,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hà Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế, chiến lược cải cách hệ thống thuế, giai đoạn 2011 – 2020 trên địa bàn tỉnh được duy trì thường xuyên. Đối tượng mà công tác tuyên truyền hướng đến là các tầng lớp dân cư, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (SXKD) có nghĩa vụ nộp thuế; tổ chức, cá nhân nước ngoài đang SXKD tại địa bàn tỉnh.

Nội dung tuyên truyền được các cơ quan tập trung vào chủ trương, chính sách về thuế của Đảng, Nhà nước, Luật thuế mới, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế, Luật quản lý thuế, Nghị định của Chính phủ, văn bản hướng dẫn thi hành Luật; các khoản thu, chi theo Nghị quyết HĐND tỉnh, văn bản chỉ đạo về công tác quản lý thu ngân sách của ngành Thuế; vị trí, vai trò của chiến lược cải cách hệ thống thuế đối với sự phát triển KT-XH hay mối quan hệ của hệ thống chính sách thuế đối với tiến trình hội nhập quốc tế hiện nay. Đặc biệt, công tác tuyên truyền còn chỉ rõ mục tiêu, lộ trình, giải pháp, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi công dân trong việc thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, chiến lược cải cách hệ thống thuế, giai đoạn 2011 – 2020. Trong đó, tập trung vào sự đổi mới, hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế, trọng tâm là khâu cải cách thủ tục hành chính (TTHC), sắp xếp bộ máy tổ chức theo mô hình chức năng, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, kê khai và nộp thuế điện tử; giúp các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân kinh doanh tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực trong thực hiện TTHC thuế. Mặt khác, thông tin kịp thời tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, gương điển hình, bài học hay, kinh nghiệm tốt trong công tác quản lý thuế và phê phán mạnh mẽ các biểu hiện vi phạm, như: Gian lận, chây ỳ, trốn lậu thuế.

Theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh: Công tác phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế được lực lượng tuyên truyền các cấp chú trọng chỉ đạo, triển khai thực hiện trọng tâm, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, có trọng điểm... Điển hình như năm 2020, việc tuyên truyền chủ trương, chính sách về thuế của nhà nước được thực hiện sôi nổi, sinh động trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, cụ thể: Ban Tuyên giáo các cấp, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan khối tuyên truyền của tỉnh đã định hướng, chỉ đạo đơn vị hữu quan thực hiện tốt việc đăng tải, chia sẻ các bài viết trên nhóm Facebook, Zalo, Fanpage của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tổ chức trên 130 buổi tuyên truyền với gần 4.000 lượt người nghe về công tác quản lý thuế, kết quả thu thuế, phí, lệ phí của ngành Thuế… Riêng Báo Hà Giang, ngoài duy trì hiệu quả chuyên mục “Chính sách thuế với cuộc sống”, đội ngũ phóng viên còn có nhiều tin, bài, ảnh tuyên truyền đậm nét về hoạt động của ngành Thuế; các gương tập thể, cá nhân điển hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách với nhà nước... Hơn nữa, hình thức thể hiện các tác phẩm báo chí đa dạng, phong phú, hướng đến nhiều thành phần công chúng thông qua sự đa phương tiện, như: Báo in, điện tử, phát thanh và truyền hình internet. Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) tỉnh dành thời lượng phù hợp để phát các tin, bài, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền về chính sách, pháp luật Thuế trên sóng PT-TH và đăng tải trên trang thông tin điện tử, kênh Youtube, mạng xã hội. Đồng thời, biên tập, biên dịch ra các thứ tiếng (Tày, Mông, Dao) phát trong chương trình PT-TH tiếng dân tộc. Đối với Sở Tư pháp, đơn vị đã phát hành 400 cuốn Bản tin Tư pháp với nhiều nội dung tuyên truyền phong phú về: Văn bản thuế mới ban hành, thông tin kết quả thu thuế, chính sách, pháp luật về thuế… gửi đến các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, 10 Câu lạc bộ Pháp luật, 11/11 huyện, thành phố, 193/193 xã, phường, thị trấn của tỉnh và Sở Tư pháp 122 tỉnh, thành phố trong cả nước…

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hoàng Trọng Thủy: Công tác phối hợp liên ngành triển khai chính sách thuế đã trở thành kênh hữu hiệu đưa chính sách, pháp luật thuế phổ biến kịp thời tới người dân và doanh nghiệp. Từ đây, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác của công dân trong thực hiện chính sách, pháp luật thuế được nâng cao. Minh chứng cho thấy, số doanh nghiệp thực hiện tự kê khai, nộp thuế theo phương thức điện tử đạt trên 95%; số thuế nộp phát sinh hàng tháng tăng cao nên số thuế nợ đọng sang tháng sau, năm sau giảm hẳn. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 51,2% so với năm 2015. Riêng công tác thu nợ tiền thuế thông qua các cơ quan phối hợp thu mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý nợ. Tổng thu công tác quản lý nợ toàn ngành năm 2020 đạt 742 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2019.

Thông qua công tác phối hợp liên ngành làm cho công dân nhận thức rõ việc thực hiện chính sách, pháp luật thuế là nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi người. Từ đó, giáo dục ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác chấp hành pháp luật trong việc nộp thuế; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật thuế; góp phần thực hiện thắng lợi dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân, tổ chức, cá nhân SXKD trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THÙY

.