Vị Xuyên tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Thứ Năm, 18/06/2020, 09:05 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, huyện Vị Xuyên đã tăng cường thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đến mọi tầng lớp nhân dân, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Cảnh sát Giao thông Công an huyện kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với người tham gia giao thông.
Cảnh sát Giao thông Công an huyện kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với người tham gia giao thông.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vị Xuyên Đặng Duy Hưng, cho biết:  Hàng năm, thị trấn đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL tới các khu phố, thôn, bản về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; trong đó, tập trung tuyên truyền vào các luật liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân, như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo... Duy trì 22 tổ tự quản về ANTT tại cơ sở, xây dựng 1 mô hình dòng họ và 2 mô hình hội cựu chiến binh tự quản về ANTT. Qua đó, tỷ lệ hòa giải thành công trong số các vụ việc phát sinh những năm gần đây tăng cao; góp phần ngăn chặn kịp thời các mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong khu dân cư, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hàng năm, có trên 85% tổ dân phố, thôn đạt văn hóa, 90% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

Xác định công tác tuyên truyền PBGDPL là một trong những yếu tố quan trọng trong việc giữ vững ANTT và là động lực thúc đẩy phát triển KT - XH ở địa phương; thời gian qua, huyện tích cực thực hiện Đề án “tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017 – 2021”; đồng thời tập trung tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới được ban hành và các văn bản pháp luật thuộc ngành, địa phương quản lý… Cùng với đó, huyện còn chú trọng bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên và cán bộ hòa giải cơ sở; thực hiện tốt công tác đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trưởng phòng Tư pháp huyện Vị Xuyên Nguyễn Quang Tiếp, cho biết: Hiện nay, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL huyện đều cài đặt phần mềm “Thư viện pháp luật” để cập nhật, tìm hiểu hay tra cứu các văn bản pháp luật mới hoặc văn bản pháp luật thay thế, bổ sung. Từ đó, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL đến mọi tầng lớp nhân dân.

Trong năm qua, huyện đã tổ chức 1 hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới ban hành với 80 đại biểu tham dự; thực hiện 545 cuộc tuyên truyền PBGDPL với trên 37.600 người nghe; tổ chức 2 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với gần 1.000 người tham gia; cấp phát miễn phí 1.942 tài liệu PBGDPL (trong đó có 6 tài liệu tiếng dân tộc); thực hiện 452 lần phát sóng chương trình PBGDPL trên hệ thống truyền thanh xã, 165 tin, bài về pháp luật được đăng tải, phát trên phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung PBGDPL tập trung vào các quy định của Hiến pháp, pháp luật, như: Luật Phòng, chống ma túy; Luật An toàn giao thông; Bộ luật hình sự; Luật Hôn nhân và gia đình; Bộ luật tố tụng dân sự; Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Phòng, chống mua, bán người; Luật Hộ tịch; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Phòng cháy, chữa cháy; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật An ninh quốc gia, quy chế quản lý về biên giới; Luật Đất đai, các văn bản pháp luật về giao thông xây dựng và phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước… Hình thức tuyên truyền được đa dạng, như: Tuyên truyền tại hội nghị quân dân chính; thông qua hoạt động truy tố xét xử, tư vấn pháp luật; sân khấu hóa trong các buổi chợ phiên, sinh hoạt ngoại khóa trong nhà trường; biên soạn, phát hành các loại tờ rơi, tờ gấp, tài liệu hỏi đáp luật…

Với những hoạt động thiết thực, công tác tuyên truyền PBGDPL đã,  đang góp phần vào việc xây dựng lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Đến nay, 100% học sinh tại các cấp, bậc học được tuyên truyền PBGDPL thông qua môn học Đạo đức, Giáo dục công dân và các buổi tuyên truyền ngoại khoá; 24/24 xã, thị trấn có tủ sách pháp luật; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn duy trì hoạt động đọc sách, báo, văn bản pháp luật mới đầu giờ làm việc. Huyện đã củng cố, kiện toàn 261 tổ hòa giải ở cơ sở với 1.465 hòa giải viên. Từ năm 2019 đến nay, đã tiếp nhận trên 300 vụ việc; trong đó, thực hiện hòa giải thành công 262 vụ, số vụ việc còn lại đang tiếp tục được giải quyết.

Bài, ảnh: YẾN VŨ

.