Quyết tâm và mạnh mẽ trong phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 28/01/2020, 08:50 (GMT+7)

Xuân 2020 - “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” – đó là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và được tỉnh ta cụ thể hóa bằng những cách làm phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực.

Một mùa Xuân mới lại về trên quê hương cực Bắc - Hà Giang. Tự hào nhìn lại một năm nỗ lực, phấn đấu học tập và làm theo Bác, Ban Nội chính Tỉnh ủy với vai trò là cơ quan tham mưu của BTV Tỉnh ủy đã trở thành cánh tay “nối dài” của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương. Trong năm 2019, Ban đã chủ động tham mưu cho BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành 54 văn bản gồm: 21 báo cáo, 2 kết luận, 11 công văn, 3 thông báo kết luận, 2 chương trình, 4 quyết định, 11 kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tham mưu cho Tỉnh ủy tăng cường lãnh, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Sùng Minh Sính kiểm tra tình hình thiệt hại do thiên tai tại Yên Minh.
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Sùng Minh Sính kiểm tra tình hình thiệt hại do thiên tai tại Yên Minh.

Công tác thanh, kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, xử lý nghiêm minh, kịp thời các tổ chức Đảng và đảng viên sai phạm, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy chính quyền, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiến hành các cuộc kiểm tra việc lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp đối với BTV các Huyện ủy, Thành ủy; Ban đã tiến hành kiểm tra 2 cuộc, giám sát 13 cuộc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy về thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, các cấp, ngành đã triển khai thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng như: Công khai việc mua sắm công, đầu tư xây dựng cơ bản; việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức; công khai việc huy động vốn, sử dụng các nguồn vốn huy động, đóng góp, hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức, cá nhân... Đồng thời, thực hiện nghiêm việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên cũng như các quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc, trụ sở làm việc, không để xảy ra tình trạng lãng phí, thất thoát tài sản; đảm bảo sử dụng tài sản đúng mục đích, hiệu quả.

Một điểm nhấn trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh năm vừa qua đó là đã tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương ký cam kết “Nói không với tham nhũng vặt”. Đến nay, hầu hết các cơ quan đã ký cam kết và ban hành quy chế làm việc rõ ràng, minh bạch, cụ thể; có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ, đảm bảo ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, “vòi vĩnh”, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.

Cùng với đó, Đoàn ĐBQH, HĐND, MTTQ các cấp cũng tăng cường giám sát việc thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần quan trọng vào kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của địa phương. Các cơ quan báo chí, truyền thông cũng đóng góp tích cực bằng việc đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý các vụ án, vụ việc về tham nhũng; đảm bảo nghiêm kỷ luật thông tin, tham gia tích cực đấu tranh, ngăn chặn “tham nhũng vặt”.

Trong không khí rộn ràng đón Xuân của nhân dân các dân tộc, đồng chí Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết: Bước sang năm 2020, phát huy những kết quả đạt được, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Tỉnh ủy để công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, thường xuyên, liên tục với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn và đạt được nhiều kết quả toàn diện hơn; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguyễn Phương

.