Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành bằng pháp luật

Thứ Tư, 22/01/2020, 17:34 (GMT+7)

Xuân 2020 - Năm 2019, công tác tư pháp của tỉnh bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp và của tỉnh. Các mặt công tác tư pháp có chuyển biến tích cực, đạt kết quả nổi bật, nhất là trong xây dựng, thẩm định, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

Giám đốc Sở Tư pháp Lại Thị Hương trao giải cho các đội thi tại Hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2019.
Giám đốc Sở Tư pháp Lại Thị Hương trao giải cho các đội thi tại Hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2019.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, năm 2019, Sở Tư pháp đã ban hành chương trình công tác, trong đó đề ra 8 nhóm nội dung chính gắn với 4 nhóm giải pháp thực hiện, xác định rõ từng nội dung công việc trọng tâm, thời gian thực hiện, đơn vị phối hợp, đơn vị chủ trì cụ thể. Thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, nắm tình hình tư pháp tại các huyện, thành phố, tổ chức bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh, qua đó kịp thời hướng dẫn, giải quyết vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ tư pháp tại địa phương; trực tiếp tham gia ý kiến xây dựng vào nhiều dự thảo văn bản QPPL của T.Ư và các văn bản quản lý nhà nước khác. Trong năm 2019, tham gia ý kiến vào 208 văn bản, tăng 34% so với năm 2018; thẩm định 46 dự thảo văn bản QPPL. Các báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp làm rõ thêm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của hệ thống pháp luật.

Công tác hành chính tư pháp đã đáp ứng tốt nhiệm vụ, các công việc được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, công khai thủ tục giải quyết từng loại việc, tạo thuận lợi cho người dân; trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ tư pháp các cấp được nâng lên, thể hiện tính chuyên nghiệp trong công việc. Hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) đạt được những kết quả quan trọng, khẳng định được vị trí, vai trò trong việc giúp đỡ, TGPL cho đông đảo người dân, nhất là đối với người nghèo, người khuyết tật, có công với cách mạng và các đối tượng khác theo quy định của Luật TGPL 2017. Tổng số vụ việc TGPL trong năm được thực hiện bằng hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng là trên 1.170 vụ việc. Qua đó, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, Sở đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết hỗ trợ kinh phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoàn tất thủ tục hưởng chế độ trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2020.

Lĩnh vực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đạt được nhiều kết quả thiết thực; PBGDPL cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng tinh thần và nội dung của pháp luật, từng bước tạo được hiệu ứng tốt của người dân trong “Ứng dụng pháp luật” vào cuộc sống; hoạt động PBGDPL ngày càng phong phú với các hình thức như tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn và trở thành một bộ phận không thể thiếu trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Các hoạt động bổ trợ tư pháp như luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp được thực hiện tốt, từng bước chuyển đổi sang hướng xã hội hóa theo quy định, kết hợp chặt chẽ công tác quản lý nhà nước với phát huy vai trò tự quản của các tổ chức, đảm bảo hiệu quả hoạt động…

Bước sang giai đoạn phát triển mới 2020 - 2025, lĩnh vực tư pháp và công cuộc cải cách tư pháp có nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là phải xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước bằng pháp luật và hiệu quả công tác thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Ngành Tư pháp Hà Giang quyết tâm triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng, xuất sắc các nhiệm vụ được giao; tham mưu đắc lực cho UBND tỉnh nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành bằng pháp luật, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng, nhân dân giao phó.

Bài, ảnh: HOÀNG NGỌC

.