Tòa án nhân dân huyện Đồng Văn minh bạch xét xử các vụ án

Thứ Sáu, 05/07/2019, 09:08 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp (CCTP) theo lộ trình của Chính phủ và Chương trình số 17, ngày 1.7.2016 của BTV Tỉnh ủy về trọng tâm trong CCTP giai đoạn 2016 - 2020; thời gian qua, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Đồng Văn đã không ngừng nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại án, đảm bảo đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai hay bỏ lọt tội phạm; góp phần tạo dựng niềm tin của người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tòa án nhân dân huyện Đồng Văn xét xử vụ án tai nạn giao thông.
Tòa án nhân dân huyện Đồng Văn xét xử một vụ án tai nạn giao thông.

Đồng chí Trần Xuân Long, Chánh án TAND huyện Đồng Văn, cho biết: Trong năm 2018 và 6 tháng đến năm nay, TAND huyện thụ lý giải quyết trên 60 vụ án các loại; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức 4 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng xét xử, chất lượng tranh tụng và kỹ năng điều khiển phiên tòa theo đúng tinh thần CCTP. Trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, TAND huyện luôn thực hiện đúng quy định của pháp luật nên đã bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự; làm tốt việc củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ, nâng cao công tác hòa giải để đảm bảo nguyên tắc tôn trọng quyền tự định đoạt của đương sự trong tất cả các giai đoạn của tố tụng nhằm giữ mối đoàn kết, sự tôn trọng và bình đẳng giữa các bên cũng như phong tục, tập quán của người dân… Do vậy các bản án, quyết định của Tòa án khi ban hành đều thấu tình, đạt lý và được các bên chấp thuận, nghiêm chỉnh chấp hành.

Đối với việc giải quyết, xét xử các vụ án hình sự luôn đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xét xử oan sai, lọt tội phạm. Việc tranh tụng tại phiên tòa được chú trọng, Tòa án không hạn chế thời gian dành cho tranh tụng, tôn trọng và đảm bảo cho các bên tham gia tố tụng đưa ra chứng cứ và trình bày các ý kiến, trên cơ sở kết quả tranh tụng các phán quyết của Hội đồng xét xử đều căn cứ vào kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa. Từ cơ sở các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa để kết luận và quyết định mức hình phạt đối với các bị cáo phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội.

Công tác chuyển giao các quyết định thi hành án hình sự cho cơ quan thi hành án thuộc Công an huyện cũng được TAND huyện đảm bảo đúng khung thời gian; các quyết định thi hành án đối với các trường hợp bị phạt tù nhưng được hưởng án treo và cải tạo không giam giữ được cơ quan thi hành án lập hồ sơ giao cho UBND các xã, thị trấn nơi có người bị kết án cư trú hoặc làm việc để quản lý, giám sát, giáo dục theo quy định; thường xuyên phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, UBND các xã, thị trấn trong việc quản lý các đối tượng chấp hành hình phạt tù nhưng được hưởng án treo và cải tạo không giam giữ tại địa phương.

Tuy nhiên, trong giải quyết, xét xử các vụ án trên địa bàn còn có khó khăn, như: Việc phối hợp của một số cơ quan, tổ chức, cá nhân với Tòa án chưa chặt chẽ, chưa thực hiện tốt trách nhiệm theo quy định của pháp luật trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ, giám định, thẩm định, định giá tài sản có tranh chấp nên ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết vụ án.

Để khắc phục những khó khăn, trong thời gian tới, TAND huyện Đồng Văn tích cực đẩy nhanh lộ trình CCTP thông qua việc xét xử các vụ án, đảm bảo phán quyết đúng pháp luật, kiên quyết không để án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán; tăng cường đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính; thống nhất các quy chuẩn hình thức và trang thiết bị phòng xử án để nâng cao chất lượng xét xử, đáp ứng yêu cầu về CCTP trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: HOÀNG NGỌC

.